Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Radosław Fellner
Punkty:
209 pkt. ranking >>

Radosław Fellner

Miejscowość: Warszawa


Kopenhaga - mini przewodnik przez zabytki i atrakcje Warto zobaczyć

Kopenhaga - mini przewodnik przez zabytki i atrakcje

Nieźle ;) I zapraszam do przeczytania wcześniejszego artykułu o Kopenhadze http://www.twojaeuropa.pl/953/kopenhaga---spacer-po-krolewskim-miescie

14.04.2010 [ 3 komentarze ] Liczba odsłon:

Prawo wspólnotowe - czasowy i terytorialny zakres obowiązywania Prawo

Prawo wspólnotowe - czasowy i terytorialny zakres obowiązywania

i mamy kwestię sporną, bo: 1. Słusznie „prawo wspólnotowe jest zbiorem zasad prawnych powstałych w procesie integracji w ramach EWS i EWWiS, a więc odnoszących się do I filaru UE” (K.A. Wojtaszczyk (red.), Prawo Unii Europejskiej, [w:] Integracja Europejska, WAiP, Warszawa 2006, str. 130-131). 2. Nie było jednak zbyt dużym nadużyciem moje stwierdzenie z prawem wspólnotowym. Nie ma jednolitego stanowiska w doktrynie, co do zakresu prawa wspólnotowego (C.Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, wyd. C.H. Beck, Warszawa, str. 289). Wszak można jeszcze rozróżnić prawo Wspólnot Europejskich (czyli tez I filar i jeszcze Euroatom), co nam dodatkowo komplikuje sprawę. Trzeba też zauważyć, że akty prawa II i III filaru pochodziły od organów Wspólnotowych (PE, RUE, KE, Rada Europejska) 3. Niemniej, jako że artykuł został zredagowany przed wejściem z życie Traktatu z Lizbony, wymaga on uaktualnienia, żeby nikogo nie mylić. teraz rzeczywiście można mówić o prawie Unii Europejskiej. 4. UE jest organizacją międzynarodową zatem jej prawodawstwo można nazwać „unijnym”

11.10.2009 [ 4 komentarze ] Liczba odsłon:

Prawo wspólnotowe - czasowy i terytorialny zakres obowiązywania Prawo

Prawo wspólnotowe - czasowy i terytorialny zakres obowiązywania

5. Co więcej, często termin "prawo wspólnotowe" jest używany zamiennie, zob. J.Maliszewska-Nienartowicz, "Porządek prawny Unii Europejskiej", Toruń 2005; "Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich", Toruń 2007. 6. Filarów nie ma, Wspólnot nie ma, ale zostały zasady prawa wspólnotowego, które wszak odnoszą się do całości prawa UE.

11.10.2009 [ 4 komentarze ] Liczba odsłon:Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy