Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Małgorzata Pypeć
Punkty:
341 pkt. ranking >>

Małgorzata Pypeć

Miejscowość: Lublin


Symbole Unii Europejskiej Unia w skrócie

Symbole Unii Europejskiej

Jeżeli chodzi o symbolikę maryjną na fladze - przychylam się raczej do stanowiska, że jest to fakt "dopowiedziany" już po zatwierdzeniu projektu. Oczywiście znane jest stanowisko autora, który rzekomo inspirował się fragmentami apokalipsy, pytanie jednak czy ściśle wpisuje się to w rzeczy jakie symbolizować ma w Unii Europejskiej? Taka już specyfika symboli, że każdy świadomy swoich poglądów człowiek odczytuje je odrobinę inaczej, a każdy kreatywny - znajduje coraz to nowe odwołania. Fakt - mogłam o tym wspomnieć - tak się nie stało, za co przepraszam, bo to pominiecie typowo merytoryczne.

05.11.2009 [ 2 komentarze ] Liczba odsłon:

Tryb powoływania Komisji Europejskiej Instytucje

Tryb powoływania Komisji Europejskiej

odpowiadając - Rada w składzie szefów państw i rządów to de facto instytucja równoznaczna swoim składem do Rady Europejskiej art. 214 TWE "Rządy Państw Członkowskich nominują za wspólnym porozumieniem osobę, którą zamierzają mianować przewodniczącym Komisji; nominacja ta jest zatwierdzana przez Parlament Europejski. Rządy Państw Członkowskich, za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym, nominują inne osoby, które zamierzają mianować członkami Komisji. Nominowani w ten sposób przewodniczący i pozostali członkowie Komisji, podlegają jako kolegium zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski przewodniczący i pozostali członkowie Komisji zostają mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich." Nie ma więc imiennego wskazania konkretnej instytucji. Do tego dwa urywki z oficjalnej strony Unii Europejskiej: 1)Rządy państw członkowskich uzgadniają między sobą, kogo nominować na nowego przewodniczącego Komisji. Kandydatura nominowanego na przewodniczącego Komisji jest następnie zatwierdzana przez Parlament. /http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_pl.htm/ 2) Z reguły wkrótce po wyborach do Parlamentu Europejskiego państwa członkowskie UE prowadzą rozmowy na temat kandydatów na komisarzy, w tym przede wszystkim Przewodniczącego Komisji. Rada UE, na szczeblu głów państw lub rządów, kwalifikowaną większością głosów (poprzednio był wymóg jednomyślności) wyznacza osobę, którą zamierza mianować Przewodniczącym Komisji. Nominacja ta podlega, w głosowaniu tajnym, zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. /http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/100128_sklad_i_powolywanie_komisji_pl.htm/ Wobec powyższego nie uważam, żeby w artykule były istotne błędy, które wymagałyby poprawy. Oczywiście tekst pisany był w roku 2009, więc nie uwzględnia jakichkolwiek późniejszych zmian, w tym wprowadzanych przez Traktat Lizboński. Z resztą - w tekscie jest zastrzeżenie dotyczące podstawy prawnej na jakiej opiera się artykuł.

28.10.2009 [ 6 komentarzy ] Liczba odsłon:Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy