Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Postępowanie w sprawie praktyk podatkowych Luksemburga wobec McDonald's

04.12.2015 Autor: Paulina Bogacz[ 0 komentarzy ]
Komisja wszczyna formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk podatkowych Luksemburga wobec przedsiębiorstwa McDonald's

Komisja wszczyna formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk podatkowych Luksemburga wobec przedsiębiorstwa McDonald's
Źródło: foter.com, autor: JeepersMedia

Komisja wszczyna formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk podatkowych Luksemburga wobec przedsiębiorstwa McDonald's.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie praktyk podatkowych Luksemburga wobec przedsiębiorstwa McDonald's. Wstępnie zaopiniowała, że interpretacja indywidualna wydana przez Luksemburg mogła skutkować przyznaniem przedsiębiorstwu korzystnych warunków podatkowych wbrew unijnym zasadom pomocy państwa.

W szczególności Komisja oceni, czy władze Luksemburga wprowadziły w sposób selektywny odstępstwo od przepisów krajowego prawa podatkowego i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem i USA i tym samym przyznały przedsiębiorstwu McDonald's korzyść, która jest niedostępna dla innych przedsiębiorstw znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej.

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: „Indywidualna interpretacja podatkowa uprawniająca przedsiębiorstwo McDonald's do niepłacenia podatków od pobieranych w Europie opłat licencyjnych w Luksemburgu i w USA wymaga bardzo skrupulatnej analizy w świetle unijnych zasad pomocy państwa. Celem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między państwami jest unikanie podwójnego opodatkowania, a nie usprawiedliwianie podwójnego unikania opodatkowania.”

Na podstawie dwóch indywidualnych interpretacji podatkowych, przyznanych przez władze Luksemburga w 2009 r., McDonald's Europe Franchising nie zapłaciło od tamtego roku żadnego podatku od osób prawnych w Luksemburgu pomimo wypracowania ogromnych zysków (ponad 250 mln euro w 2013 r.). Źródłem zysków są opłaty licencyjne wnoszone przez franczyzobiorców prowadzących restauracje w Europie i Rosji z tytułu prawa do korzystania z marki McDonald's i powiązanych z nią usług. Siedziba przedsiębiorstwa mieszcząca się w Luksemburgu odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji, lecz przedsiębiorstwo posiada także dwa oddziały: jeden w Szwajcarii, który prowadzi ograniczoną działalność związaną z prawami do franczyzy, a drugi w USA, który nie prowadzi de facto żadnej działalności. Opłaty licencyjne pobierane przez przedsiębiorstwo są przekazywane drogą wewnętrzną do jego amerykańskiego oddziału.

Latem 2014 r. Komisja zwróciła się o informacje na temat indywidualnej interpretacji podatkowej w następstwie zarzutów prasowych dotyczących korzystnych warunków podatkowych, na jakich przedsiębiorstwo działa w Luksemburgu. Następnie związki zawodowe przekazały Komisji dodatkowe informacje. Z dotychczasowej oceny Komisji wynika, że od 2009 r., głównie z powodu drugiej indywidualnej interpretacji podatkowej przyznanej przedsiębiorstwu, McDonald's Europe Franchising praktycznie nie uiściło żadnego podatku dochodowego od osób prawnych ani w Luksemburgu ani w USA. Było to możliwe z następujących powodów:
  • W pierwszej indywidualnej interpretacji podatkowej przyznanej przez władze Luksemburga w marcu 2009 r. potwierdzono, że McDonald's Europe Franchising nie było zobowiązane do opłacania podatku od osób prawnych w Luksemburgu, gdyż jego zyski miały podlegać opodatkowaniu w USA. Uzasadnieniem było odniesienie do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem i USA. Zgodnie z indywidualną interpretacją McDonald's miało obowiązek co roku przedkładać dowody na to, że opłaty licencyjne przekazywane do USA za pośrednictwem szwajcarskiego oddziału są zgłaszane i podlegają opodatkowaniu w USA i Szwajcarii.
  • Wbrew założeniu, jakie przyświecało luksemburskim władzom podatkowym w trakcie przyznawania pierwszej interpretacji podatkowej, zyski nie podlegały jednak opodatkowaniu w USA. Choć według zaproponowanej wykładni prawa luksemburskiego McDonald's Europe Franchising podlegało opodatkowaniu w USA, to według amerykańskich przepisów prawa wcale mu nie podlegało. McDonald's nie mogło zatem przedstawić żadnego dowodu na to, że jego zyski podlegały opodatkowaniu w USA zgodnie z wymogiem określonym w pierwszej indywidualnej interpretacji podatkowej).
  • Przedsiębiorstwo McDonald's wyjaśniło tę sytuację w przedłożonym wniosku o drugą indywidualną interpretację podatkową, twierdząc, że Luksemburg powinien mimo wszystko zwolnić zyski niepodlegające opodatkowaniu w USA z opodatkowania w Luksemburgu. Następnie we wrześniu 2009 r. władze Luksemburga wydały drugą interpretację indywidualną, zgodnie z którą przedsiębiorstwo nie miało już obowiązku przedkładania dowodów na to, że jego dochody podlegają opodatkowaniu w USA. We wspomnianej indywidualnej interpretacji potwierdzono, że generowane przez McDonald's Europe Franchising dochody nie podlegały opodatkowaniu w Luksemburgu, nawet jeśli potwierdzono, że nie podlegały one również opodatkowaniu w USA.
Wydając drugą indywidualną interpretację podatkową, władze Luksemburga zgodziły się zwolnić prawie wszystkie dochody McDonald's Europe Franchising z opodatkowania w Luksemburgu.

Argumentacja przedsiębiorstwa McDonald's przedstawiona organom podatkowym w LuksemburguPrzedsiębiorstwa zasadniczo są zobligowane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zysków wypracowanych w danym państwie, jeśli mają w nim tzw. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest, by w danym państwie przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą w określonym zakresie.

W rozmowach z władzami Luksemburga przedsiębiorstwo McDonald's argumentowało, że amerykański oddział McDonald's Europe Franchising stanowił „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” w świetle prawa luksemburskiego, gdyż prowadziło działalność w wystarczającym zakresie, by faktycznie podlegać opodatkowaniu w USA. Jednocześnie McDonald's twierdziło, że jego amerykański oddział nie stanowił „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” w świetle prawa amerykańskiego, gdyż z punktu widzenia amerykańskich władz podatkowych amerykański oddział przedsiębiorstwa nie prowadził w dostatecznym zakresie działalności gospodarczej ani handlu na terenie USA.

W rezultacie władze Luksemburga uznały, że amerykański oddział przedsiębiorstwa McDonald's Europe Franchising stanowi miejsce, w którym większość jego zysków powinna podlegać opodatkowaniu, choć amerykańskie władze podatkowe nie podzieliły tego stanowiska. W związku z tym władze Luksemburga zwolniły zyski z opodatkowania w Luksemburgu, mimo iż wiedziały, że zyski te de facto nie podlegają opodatkowaniu w USA.


Zakres postępowania wyjaśniającego KomisjiKomisja przystąpi teraz do dalszego postępowania wyjaśniającego, by zbadać, czy ma uzasadnione obawy, że w szczególności druga indywidualna interpretacja podatkowa skutkowała przyznaniem przedsiębiorstwu McDonald's Europe Franchising korzystnych warunków podatkowych, naruszając tym samym unijne zasady pomocy państwa.

W szczególności Komisja oceni, czy władze Luksemburga wprowadziły w sposób selektywny odstępstwo od przepisów krajowego prawa podatkowego i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem i USA i czy tym samym przyznały przedsiębiorstwu McDonald's korzyść, która jest niedostępna dla innych przedsiębiorstw znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej. Postępowanie wyjaśniające nie kwestionuje ogólnego systemu podatkowego w Luksemburgu.

Wszczęcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego umożliwia zainteresowanym osobom trzecim i państwom członkowskim, którego dotyczy, zgłaszanie uwag. Wynik postępowania wyjaśniającego nie jest jednak przesądzony.

KontekstZgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomoc państwa, która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi i która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom jest w zasadzie niezgodna z rynkiem wewnętrznym UE.

Indywidualne interpretacje podatkowe jako takie nie stanowią problemu w świetle unijnych zasad pomocy państwa, jeśli po prostu potwierdza się w nich, że reżim podatkowy między przedsiębiorstwami w obrębie tej samej grupy jest zgodny z odnośnymi przepisami podatkowymi. Indywidualne interpretacje podatkowe przyznające konkretnym przedsiębiorstwom selektywną korzyść podatkową i tym samym udzielające im dotacji mogą w poważny sposób zakłócić konkurencję na rynku wewnętrznym UE i skutkować łamaniem unijnych zasad pomocy państwa.

Od czerwca 2013 r. Komisja bada praktyki w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w państwach członkowskich. W grudniu 2014 r. zakres badania został rozszerzony i objął wszystkie państwa członkowskie. W październiku 2015 r. Komisja uznała, że indywidualne interpretacje podatkowe dla Fiata w Luksemburgu i Starbucksa w Holandii stanowiły niezgodne z prawem selektywne korzyści podatkowe dla tych przedsiębiorstw, naruszając tym samym unijne zasady pomocy państwa. Ponadto Komisja prowadzi szczegółowe postępowania wyjaśniające w zakresie pomocy państwa w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących przedsiębiorstwa Apple w Irlandii, przedsiębiorstwa Amazon w Luksemburgu i opodatkowania nadmiernych zysków w Belgii.

Jawna wersja decyzji w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.38945 w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State aid Weekly e-News).

...

Odsłon: 5858 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Postępowanie w sprawie praktyk podatkowych Luksemburga wobec McDonald's nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Paulina Bogacz Paulina Bogacz Redaktor TwojaEuropa.pl
Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Pracownik (k/m) ds. wprowadzania danych - wsparcie działu HR 22.07.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Lingen (Ems)

Fizjoterapeuta 06.07.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Norymberga

Pracownik (k/m) ds. wprowadzania danych - wsparcie działu HR 15.07.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Lingen (Ems)

Praca WAKACYJNA dla STUDENTÓW - Niemcy 22.07.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Haren (Ems) / Wietze

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi regulacjami... WHO będzie debatować nad dokładniejszymi regulacjami... JiVoNUyCjvLABIhl: glVJjwTtpmbGnkcS

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... aAufpnJFmsVxWZX: hAlSnGKktWqbTJ

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... vbQNazOX: zfoKWTJE

W centrum Polski głośno o biotechnologii... coxSUeHCL: KfGNFYVqMX

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy