Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Europejski program w zakresie migracji

14.05.2015 Autor: Paulina Bogacz[ 1 komentarz ]
Jean-Claude Juncker przedstawił na Malcie pięciopunktowy plan dotyczący migracji, wzywający do większej solidarności w ramach unijnej polityki migracyjnej UE

Jean-Claude Juncker przedstawił na Malcie pięciopunktowy plan dotyczący migracji, wzywający do większej solidarności w ramach unijnej polityki migracyjnej UE
Źródło: foter.com

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj europejski program w zakresie migracji. Zaprezentowano działania bezpośrednie, które zostaną zrealizowane w odpowiedzi na nadzwyczajną sytuację w regionie Morza Śródziemnego.

Los tysięcy migrantów, ryzykujących życie, aby pokonać Morze Śródziemne, jest szokujący. Stało się oczywiste, że żadne państwo członkowskie nie może, a także nie powinno zostać pozostawione samemu sobie w obliczu ogromnej presji migracyjnej. W programie nakreślono odpowiedź Europy, łącząc politykę wewnętrzną i zewnętrzną, w możliwie efektywny sposób wykorzystując agencje UE oraz dostępne narzędzia, a także angażując wszystkie zainteresowane podmioty: państwa członkowskie, instytucje UE, organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie, władze lokalne i państwa trzecie.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: „Tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym były szokiem dla wszystkich Europejczyków. Nasi obywatele oczekują, że państwa członkowskie i europejskie instytucje podejmą działania, które zapobiegną dalszym takim tragediom. Rada Europejska wyraźnie podkreśliła, że musimy znaleźć europejskie rozwiązanie, oparte na wzajemnej solidarności oraz przekonaniu, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za stworzenie skutecznej polityki migracyjnej. Z tego powodu Komisja przedstawia dzisiaj program, który odzwierciedla nasze wspólne wartości i stanowi odpowiedź na obawy obywateli związane, z jednej strony, z niedopuszczalnym cierpieniem ludzkim, a z drugiej – z nieodpowiednim stosowaniem naszych wspólnie uzgodnionych przepisów azylowych. Środki, które proponujemy, pozwolą na lepsze zarządzanie migracją, a tym samym skuteczniejszą reakcję na uzasadnione oczekiwania obywateli”.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini dodała: „Przygotowując ten śmiały program, Unia Europejska potwierdziła, że jest gotowa zareagować na trudny los tych, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i ubóstwem. Migracja to wspólna odpowiedzialność wszystkich państw członkowskich i właśnie do państw członkowskich dzisiaj apelujemy, aby przyczyniły się do podjęcia tego historycznego wyzwania. To wyzwanie ma wymiar nie tylko europejski, ale i globalny. W naszym programie potwierdzamy i rozszerzamy naszą współpracę z państwami pochodzenia i państwami tranzytu, aby ratować ludzkie życia, bardziej zdecydowanie zwalczać siatki przemytników i chronić tych, którzy tego potrzebują. Jednak wszyscy wiemy, że w perspektywie długoterminowej skuteczne rozwiązanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy pokonane zostaną przyczyny leżące u źródła: począwszy od ubóstwa, poprzez niestabilność spowodowaną wojnami, po kryzysy w Libii i Syrii. Jako Unia Europejska jesteśmy zdecydowani współpracować w tym zakresie z całą społecznością międzynarodową”.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos podkreślił: „Europa nie może biernie przyglądać się, jak giną ludzie. Europejski program w zakresie migracji jest konkretną odpowiedzią na bezpośrednią potrzebę, jaką jest ratowanie życia oraz wspieranie państw będących na pierwszej linii, za pośrednictwem zdecydowanych działań obejmujących między innymi wzmocnienie obecności na morzu statków koordynowanych przez Frontex, pomoc nadzwyczajną w wysokości 60 mln EUR oraz plan działań wymierzonych w przemytników, którzy wykorzystują migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji. W duchu pogłębionej solidarności jesteśmy zdecydowani wdrożyć kompleksową strategię, która zdecydowanie poprawi zarządzanie migracją w Europie”.

Działania natychmiastoweW następstwie niedawnych tragedii na Morzu Śródziemnym Parlament Europejski i Rada Europejska osiągnęły porozumienie polityczne pozwalające na zmobilizowanie wszystkich wysiłków oraz dostępnych narzędzi w celu podjęcia niezwłocznych działań zapobiegających kolejnym wypadkom śmiertelnym na morzu. Wczoraj Komisja określiła konkretne i natychmiastowe działania, które zamierza podjąć, w tym:
  • potrojenie zdolności i środków przeznaczonych na prowadzone przez Frontex wspólne operacje „Tryton” i „Posejdon” w 2015 i 2016 r. W dniu wczorajszym przyjęto budżet korygujący na 2015 r., aby zabezpieczyć niezbędne fundusze - łącznie 89 mln EUR, w tym 57 mln EUR w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz 5 mln EUR w ramach nadzwyczajnych środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego; do końca maja przedstawiony zostanie nowy plan operacyjny Tryton;
  • złożenie pierwszego w historii wniosku na podstawie art. 78 ust. 3 TFUE dotyczącego uruchomienia mechanizmu w sytuacji nadzwyczajnej, aby pomóc państwom członkowskim w obliczu nagłego napływu migrantów. Do końca maja Komisja złoży wniosek w sprawie tymczasowego mechanizmu podziału dla osób, które wyraźnie potrzebują ochrony międzynarodowej na terytorium UE. Do końca 2015 r. złożony zostanie wniosek dotyczący trwałego unijnego systemu przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z masowym napływem migrantów;
  • złożenie do końca maja wniosku dotyczącego ogólnoeuropejskiego programu przesiedleń w celu zaoferowania 20000 miejsc rozłożonych na wszystkie państwa członkowskie i przeznaczonych dla osób przesiedlonych, ewidentnie potrzebujących ochrony międzynarodowej na terytorium Europy; na ten cel przeznaczone zostaną dodatkowe fundusze w wysokości 50 mln EUR na 2015 i 2016 r.;
  • uruchomienie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) operacji na Morzu Śródziemnym ukierunkowanej na rozbijanie sieci przemytników i walkę z przemytem ludzi, zgodnie z prawem międzynarodowym.
Dalsze działania: cztery filary pozwalające na lepsze zarządzanie migracją

Kryzys w regionie Morza Śródziemnego wywołany migracją zwrócił uwagę na najpilniejsze potrzeby. Wykazał jednak również, że nasza wspólna polityka migracyjna UE nie sprostała wyzwaniom. Patrząc w przyszłość, w europejskim programie w zakresie migracji przekształcono wytyczne polityczne przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera w zestaw spójnych i wzajemnie się umacniających inicjatyw, skupionych wokół czterech filarów; mają one przyczynić się do tego, by migracja była lepiej zarządzana pod każdym względem.

Cztery filary nowego programu w zakresie migracji:


  • ograniczenie czynników sprzyjających nielegalnej migracji, zwłaszcza poprzez powoływanie europejskich urzędników łącznikowych ds. migracji w delegaturach Unii w kluczowych państwach trzecich; wprowadzenie zmian do podstawy prawnej Frontexu i wzmocnienie tym samym jego roli w kwestii powrotów; przyjęcie nowej strategii przewidującej środki przekształcające działalność przemytników ludzi w proceder obarczony wysokim ryzykiem i przynoszący niewielkie zyski, a także rozwiązywanie problemów u źródła poprzez współpracę na rzecz rozwoju oraz pomoc humanitarną;
  • zarządzanie granicami – ratowanie ludzkiego życia i zabezpieczanie granic zewnętrznych, zwłaszcza poprzez umocnienie roli i możliwości Frontexu; wsparcie we wzmacnianiu potencjału państw trzecich w zarządzaniu ich granicami; dalsze skupianie – w razie potrzeby – określonych funkcji straży przybrzeżnej na poziomie UE;
  • zobowiązanie Europy do ochrony: silna wspólna polityka azylowa: priorytetem jest zapewnienie pełnego i spójnego wdrożenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, w szczególności poprzez promowanie systematycznego identyfikowania i pobierania odcisków palców oraz podejmowanie starań na rzecz ograniczania przypadków nadużywania tego sposobu identyfikacji za pośrednictwem wzmocnienia przepisów bezpiecznego kraju pochodzenia zawartych w dyrektywie w sprawie procedur azylowych; przeprowadzenie oceny oraz ewentualnego przeglądu rozporządzenia dublińskiego w 2016 r.;
  • nowa polityka dotycząca legalnej migracji: celem jest utrzymanie sytuacji, w której Europa – odnotowująca kryzys demograficzny – pozostaje atrakcyjnym celem dla migrantów, zwłaszcza za pośrednictwem przeglądu i aktualizacji systemu niebieskiej karty, przegrupowania priorytetów naszej polityki integracyjnej oraz maksymalizację korzyści płynących z polityki migracyjnej dla poszczególnych osób oraz państw pochodzenia, w tym dzięki ułatwieniu tańszych, szybszych i bezpieczniejszych przekazów pieniężnych.

KontekstW dniu 23 kwietnia 2014 r. Jean-Claude Juncker przedstawił na Malcie pięciopunktowy plan dotyczący migracji, wzywający do większej solidarności w ramach unijnej polityki migracyjnej UE. Był to element jego kampanii wyborczej na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Obejmując swój urząd, przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker powierzył komisarzowi ponoszącemu szczególną odpowiedzialność za migrację zadanie opracowania nowej polityki w zakresie migracji. Był to jeden z dziesięciu priorytetów wytycznych politycznych, programu politycznego, w oparciu o który Parlament Europejski wybrał Komisję.

Na podstawie wniosku Komisji Europejskiej w oświadczeniu Rady Europejskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie zobowiązały się do podjęcia szybkich działań ratujących życie ludzkie, a także do zintensyfikowania działań UE w obszarze migracji. Kilka dni później Parlament Europejski uchwalił rezolucję w tej sprawie.

...

Odsłon: 3334 | ranking >>


Komentarze: 1 Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu Europejski program w zakresie migracji:

Komentarz

Edmund Gończ | Kocham Europę.

2015-05-21, 11:50

Nigdy nie powinno się godzic na transfer wrogów katolicyzmu do ojczyzny. To są ludzie wytrychy niech jada do krajów muzulmanskuch i tyle. My mamy swoich polaków na wschodzie co czekają latami na litość rzadzacych. Nawet ukraincy się zalapali wczesniej niz nasi rodacy . Menczennicy za Polskę. To jest gehenna . Tyle lat po wojnie czekać.Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Paulina Bogacz Paulina Bogacz Redaktor TwojaEuropa.pl
Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Kierowca zawodowy (k/m) - transport lokalny - Niemcy 04.06.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Garrel

Monter stoisk/ Monter mebli 16.06.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Aschheim

Pomocnik (k/m) - montaż złączek - praca dla studentów / maturzystów 04.06.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Haaksbergen

Monter okien – Austria 01.06.2021 Kraj: Austria Miasto: Salzburg

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa się zasklepia! Naukowcy donoszą: dziura ozonowa się zasklepia! aAufpnJFmsVxWZX: hAlSnGKktWqbTJ

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... vbQNazOX: zfoKWTJE

W centrum Polski głośno o biotechnologii... coxSUeHCL: KfGNFYVqMX

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... iwDscuoPFLear: NLScBZfVqiCUQhzJ

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy