Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Stawki jednostkowe w PO KL 9.6.2 - nowa interpretacja MRR

23.01.2013 Autor: Łukasz Matuszewski[ 0 komentarzy ]
Projekty z działania 9.6.2 PO KL zostaną obcięte nawet o 80%

Projekty z działania 9.6.2 PO KL zostaną obcięte nawet o 80%
Źródło: www.efs.gov.pl

Istnieje prawodopodobieństwo iż wnioskodawcy zaczną masowo rezygnować z realizacji projektów.

Istnieje prawodopodobieństwo iż wnioskodawcy zaczną masowo rezygnować z realizacji projektów.
Źródło: stock.xchng, autor: rajsun22

Czy nowa interpretacja Ministerstwa wywoła prawdziwą burzę? Wiele budżetów może zostać obciętych nawet o 80%. Jeśli wnioskodawcy zaczną masowo rezygnować, nie zostanie przeszkolonych około 10 000 osób.

18.01.2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało nową interpretację odnośnie sposobu rozliczania stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa to kwota oszacowana przez MRR dla konkretnej usługi szkoleniowej, którą należy stosować w projektach. Wysokości stawek określone są w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (załącznik nr 2 - szkolenia językowe, zał. nr 3 - szkolenia komputerowe).

Komunikat w sprawie stosowania stawek jednostkowych w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
http://www.efs.gov.pl/wiadomosci/Strony/Komunikat_ws_9_6_2_POKL_180113.aspx
UWAGA: powyższy komunikat został usunięty, poniżej aktualny komunikat (część zapisów została zmieniona):
http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Komunikatwsprawie...

Wprowadza on prawdziwą rewolucję i w większości projektów ze stawkami jednostkowymi obcina budżety o około 50-80% (zależnie od projektu). Dotyczy to wszystkich projektów ze szkoleniami komputerowymi z certyfikacją ECDL Core i Start oraz językowych z angielskim, niemieckim i francuskim.

Jak podaje Ministerstwo stawki jednostkowe są wyliczone w oparciu o ceny rynkowe usług szkoleniowych oferowanych przez profesjonalne firmy i powinny pokryć całkowite koszty projektu (ewentualnie za kwalifikowalne mogą zostać uznane inne koszty jeżeli zostaną uzasadnione, np. koszty egzaminów). Jak czytamy w komunikacie MRR "Należy jednak pamiętać, że po uwzględnieniu dodatkowych kosztów poza stawką jednostkową, koszt całkowity projektu na uczestnika nie powinien odbiegać zasadniczo od kosztu wynikającego ze stawki jednostkowej".

Jaka była dotychczasowa interpretacja?


Wnioskodawcy, podobnie jak Komisje Oceny Projektów w województwach, w ostatnio zakończonych konkursach interpretowali stawki jednostkowe jako obejmujące tylko koszt trenera i sali (w przypadku szkoleń komputerowych dodatkowo materiały szkoleniowe), a nie całość kosztów projektu. Do stawek jednostkowych w budżetach doliczono koszty zarządzania i pośrednie, które we wszystkich dotychczasowych konkursach były kwalifikowane. Komisje Oceny Projektów podzielając taką interpretację rekomendowały do dofinansowania wiele projektów obejmujących inne koszty, oprócz stawek jednostkowych.

Wydawało się, że jasno wynika to z dokumentu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL załącznik nr 2 i 3. Z dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 9.6.2 również nie wynikało, że kwalifikowalność innych kosztów może być podważona. Poniżej cytat z Wytycznych MRR odnośnie kwalifikowalności:
cytat:Stawka jednostkowa dotyczy usługi szkoleniowej dla 1 osoby o następującym zakresie kosztów: wykładowca, sala z wyposażeniem, materiały dydaktyczne (w tym podręcznik).

Co to oznacza dla beneficjentów?


Oznacza to, że np. projekt z woj. dolnośląskiego na 450 000zł z języka angielskiego dla 100 osób zostanie obniżony do kwoty około 49 900zł (stawka jednostkowa za osobę pełnosprawną to 499zł).
Stawka jednostkowa nie uwzględnia dodatkowych czynników wpływających na koszty, np. czy projekt uwzględnia szkolenia z języka specjalistycznego (np. medycznego, biznesowego) czy ogólnych podstaw dla początkujących. Albo czy szkolenia komputerowe są skierowane do osób starszych lub o niskich kwalifikacjach, które mogą wymagać znacznie więcej pracy i wysiłku aby zdać egzamin końcowy (Projektodawca otrzymuje zwrot kosztów dopiero po przedstawieniu certyfikatów).

Z przeprowadzonej przez Portal analizy rynku wynika, że stawki jednostkowe rzeczywiście odpowiadają stawkom rynkowym, jednak dla najtańszych szkoleń na rynku - nie są to stawki uśrednione. Ponadto, jeśli stawki jednostkowe miałyby obejmować całość kosztów projektu, powinny uwzględniać liczne utrudnienia i komplikacje występujące przy realizacji projektów UE, których nie ma przy szkoleniach komercyjnych. Stawki nie biorą pod uwagę, że na koszty projektów w porównaniu do szkoleń komercyjnych wpływ mają:
  • zwiększona ilość pracy (obszerna dokumentacja, prowadzenie statystyk i wypełnianie PEFSa, rozliczanie projektu, raportowanie i składanie wniosku o płatność minimum raz na kwartał, utrudnienie rekrutacji przez ograniczenie do grup docelowych, ograniczenia i wymogi formalne - wszystkie te obowiązki nie dotyczą organizatorów szkoleń komercyjnych),
  • zwiększone ryzyko (zwrot środków w przypadku nie osiągnięcia wskaźników - konieczność zdania zewnętrznych egzaminów przez uczestników projektu w okresie realizacji projektu - przy szkoleniach komercyjnych nie ma ograniczenia czasowego na zdanie egzaminów a wiele firm w ogóle nie gwarantuje zdania egzaminu),
  • zmniejszona motywacja uczestników (osoby, które nie musiały zainwestować własnych pieniędzy zwykle są gorzej zmotywowane do udziału w szkoleniu - obniża to frekwencję i zdawalność egzaminów),
  • koszt pieniądza i opóźnienia w płatnościach (szkolenia komercyjne zwykle są płatne z góry przed szkoleniem, realizator projektu musi często posiłkować się limitem kredytowym aby nie stracić płynności finansowej).

Jakie mogą być konsekwencje dla uczestników szkoleń?


Ze wstępnie przeprowadzonych przez nas rozmów z wnioskodawcami, spora ich część po wprowadzeniu nowych zasad nie będzie w stanie zrealizować projektów (po przeliczeniu kosztów ich projekty generowałyby straty). Jest duże ryzyko, że w skali całej Polski nie zostanie w ogóle rozpoczętych nawet 100 projektów. Może to oznaczać, że nie zostanie przeszkolonych około 10 000 osób.

Ci projektodawcy, którzy zdecydują się na realizację projektów, mogą zostać zmuszeni do znacznego ograniczenia kosztów (co może obniżyć jakość szkoleń i zagrozić realizacji wskaźników) np. poprzez:
  • oszczędzanie na wynagrodzeniach trenerów (czyli zatrudniając tańszych, mniej doświadczonych),
  • rezygnację z zapewnienia uczestnikom napojów i poczęstunku (gdy zajęcia trwają 3 lub więcej godzin może to zmniejszyć komfort i koncentrację uczestników),
  • obniżenie standardu sali szkoleniowej i sprzętu komputerowego (wolne komputery, nieaktualne oprogramowanie),
  • rezygnację lub pogorszenie jakości materiałów dydaktycznych.

Kogo obejmie nowa interpretacja?


Nie wiadomo jeszcze czy nowa interpretacja obejmie także projekty już zatwierdzone do dofinansowania, ale które nie mają jeszcze podpisanych umów. Na przykład w woj. łódzkim listy rankingowe opublikowano już na początku listopada 2012 roku - w trakcie oceny merytorycznej asesorzy zaakceptowali budżety uwzględniające koszty zarządzania projektem, w tym koszty promocji oraz koszty pośrednie.

Nie wiadomo również czy nowa interpretacja obejmie projekty, na realizację których podpisano już z Beneficjentami umowy o dofinansowanie (w grudniu 2012 roku podpisano już kilkanaście umów w woj. dolnośląskim). Z analizy listy podpisanych umów wynika, że nie ma projektów, których wartość byłaby zbliżona do ilorazu stawek jednostkowych i liczby uczestników projektu. Jeżeli nowa interpretacja obejmie tylko niektóre województwa będzie złamana zasada równego traktowania Projektodawców.

Niektóre województwa nadal nie ogłosiły jeszcze list rankingowych (na przykład w woj. mazowieckim nadal nie było wyników naboru z sierpnia 2012). Instytucja Pośrednicząca PO KL woj. wielkopolskiego po otrzymaniu komunikatu o nowej interpretacji stawek jednostkowych wstrzymała proces oceny merytorycznej w ramach konkursu 9.6.2 POKL.

Być może interpretacja będzie dotyczyła tylko projektów ogłaszanych w przyszłości - z treści komunikatu można jednak wnioskować, że obejmie wszystkich niezależnie od tego co zostało wpisane w budżet projektu (wydatki ponad stawki jednostkowe będą niekwalifikowalne).

Polskie prawo nie może działać wstecz, dlatego jeśli interpretacja zostanie zastosowana do już ocenionych projektów może się to spotkać z licznymi protestami a nawet zgłaszaniem spraw do sądów. Szczególnie, jeśli umowy zostaną podpisane z niezmienionymi budżetami, a następnie na etapie rozliczania większość pozycji z budżetów poza stawkami jednostkowymi będzie uznana za niekwalifikowalną.

Co dalej z projektami?


W najbliższym czasie należy oczekiwać na dalsze interpretacje w poszczególnych województwach - nadal nie wiadomo jak interpretacja zostanie zastosowana w praktyce. Należy się również spodziewać reakcji projektodawców z całej Polski, którzy mogą zacząć masowo rezygnować z podpisywania umów i zgłaszać protesty do MRR. Nie wiadomo też co stanie się z zaoszczędzonymi w ten sposób środkami, czy zostaną przesunięte na kolejne projekty na listach rankingowych, czy zostaną ogłoszone kolejne nabory wniosków.

Należy mieć nadzieję, że do końca stycznia 2013 roku zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości - wnioskodawcy i zainteresowani szkoleniami muszą uzbroić się w cierpliwość (i wiarę w rozsądny osąd MRR).

...

Odsłon: 7396 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Stawki jednostkowe w PO KL 9.6.2 - nowa interpretacja MRR nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Łukasz Matuszewski Łukasz Matuszewski Wydawca TwojaEuropa.pl
Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Hydraulik 26.05.2021 Kraj: Holandia Miasto: Amsterdam

Monter okien – Austria 01.06.2021 Kraj: Austria Miasto: Salzburg

Mechanik maszyn rolniczych 26.05.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Pottmes

Tokarz CNC 26.05.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Dessau

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa się zasklepia! Naukowcy donoszą: dziura ozonowa się zasklepia! aAufpnJFmsVxWZX: hAlSnGKktWqbTJ

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... vbQNazOX: zfoKWTJE

W centrum Polski głośno o biotechnologii... coxSUeHCL: KfGNFYVqMX

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... iwDscuoPFLear: NLScBZfVqiCUQhzJ

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy