Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Państwa dobrobytu o wysokich świadczeniach socjalnych. Część 2 – Dania

29.11.2012 Autor: Anna Lisicka[ 3 komentarze ]
Dania jest krajem, o wysokim poziomie życia mieszkańców. Polityka socjalna jest bardzo korzystna dla ludności oraz uważa się ją za najlepszą na świecie. Kraj ten jest bardzo otwarty oraz bez uprzedzeń do pracowników z zagranicy.

Dania jest krajem, o wysokim poziomie życia mieszkańców. Polityka socjalna jest bardzo korzystna dla ludności oraz uważa się ją za najlepszą na świecie. Kraj ten jest bardzo otwarty oraz bez uprzedzeń do pracowników z zagranicy.
Źródło: Flickr.com | autor: Stig Nygaard

Osoby legalnie pracujące mają dostęp do wszelkich świadczeń oferowanych w tym kraju, ale są również zobligowane do odprowadzania podatków oraz płacenia 8 procentowej składki na tzw. fundusz rynku pracy.

Osoby legalnie pracujące mają dostęp do wszelkich świadczeń oferowanych w tym kraju, ale są również zobligowane do odprowadzania podatków oraz płacenia 8 procentowej składki na tzw. fundusz rynku pracy.
Źródło: Stock.xchng | autor: webSlave05

Dania jest to kraj wysokich podatków, ale też wysokich świadczeń socjalnych. Zaplanowana pomoc społeczna finansowana jest z podatków obywateli, które dla przeciętnego obywatela wynoszą tam 51% dochodów, a maksymalnie 62%.

Dania jest to kraj wysokich podatków, ale też wysokich świadczeń socjalnych. Zaplanowana pomoc społeczna finansowana jest z podatków obywateli, które dla przeciętnego obywatela wynoszą tam 51% dochodów, a maksymalnie 62%.
Źródło: Stock.xchng | autor: brokenarts

Niektóre kraje oferują lepsze świadczenia niż inne. W państwach opiekuńczych, takich jak Szwecja, Finlandia, Dania czy Norwegia najważniejsze jest zagwarantowanie obywatelom równych praw w dostępie do usług socjalnych.

Pierwsza część artykułu dotyczyła świadczeń socjalnych oferowanych mieszkańcom Szwecji. Można ją przeczytać tutaj.

DANIA


Czy rozpoczęcie życia w Danii to dobry wybór?


Dania jest krajem, o wysokim poziomie życia mieszkańców. Polityka socjalna jest bardzo korzystna dla ludności oraz uważa się ją za najlepszą na świecie. Kraj ten jest bardzo otwarty oraz bez uprzedzeń do pracowników z zagranicy. Co więcej, prawo pracy jest restrykcyjnie przestrzegane, więc każdy pracownik jest godziwie traktowany i może być pewny swojej pozycji.

Zarobki w Danii są wysokie, ale naturalnie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Przeliczając średnią duńską pensję na polską walutę, okazuje się, pracownicy zarabiają tam około 10 tysięcy zł miesięcznie (ok. 18 tys koron). Jest to jedna z najwyższych średnich pensji w UE, ale pamiętać należy, że również koszt życia jest o wiele większy. Warto wiedzieć, że w Danii podatki są bardzo wysokie w porównaniu do innych krajów Europejskich. Biorąc jednak pod uwagę relatywnie wysokie zarobki oraz rozwinięty system świadczeń socjalnych i ulg, obywatele nie odczuwają tego „piętna”.

Warunkiem znalezienia pracy jest znajomość języka angielskiego – bez tego nie warto decydować się na wyjazd. Oczywiście jeszcze większe możliwości, mają osoby znające duński, jednak jest to bardzo trudny język.

Stały pobyt w Danii


Jeśli naszą decyzją jest wyjazd do Danii, to po pierwsze, ważne będzie znalezienie pracy. Największą szansę na dobrą pracę mają tam informatycy, inżynierowie oraz personel medyczny. Jest jednak również popyt na pracowników branży budowlanej, np. na hydraulików, dekarzy, stolarzy czy budowlańców. Bez problemu znajdzie się pracę jako sprzedawca w sklepie, ale w tym wypadku znajomość języku duńskiego jest już dosyć istotna.

Po zdobyciu pracy w Danii, ważne jest zajęcie się sprawami bardziej formalnymi. W przypadku, gdy planujemy pobyt powyżej 3 miesięcy (a tylko taki uprawnia do rozpoczęcia korzystania z wszelkich świadczeń socjalnych), to należy zarejestrować się w Urzędzie Administracji Państwowej, przed upłynięciem tego czasu. Należy osobiście złożyć wniosek, w wydziale zależnym dla miejsca zamieszkania. Więcej informacji na stronie: www.statsforvaltning.dk.

Kolejną istotną formalnością jest zarejestrowanie się w Centralnym Rejestrze Ludności (CPR), które dotyczy osób, planujących przebywać w Danii dłużej niż 6 miesięcy. Dokonuje się tego poprzez zgłoszenie w Urzędzie ds. Ewidencji Ludności w gminie miejsca zamieszkania (należy to zrobić w ciągu pięciu dni po otrzymaniu zaświadczenia o rejestracji z Urzędu Administracji Państwowej). Podczas tej rejestracji dokonuje się również wyboru lekarza, a po całym procesie, osoba otrzymuje kartę ubezpieczenia zdrowotnego (Sundhedskort), która daje prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele Danii.

Życie w Danii, a utrata pracy


Osoby legalnie pracujące mają dostęp do wszelkich świadczeń oferowanych w tym kraju, ale są również zobligowane do odprowadzania podatków oraz płacenia 8 procentowej składki na tzw. fundusz rynku pracy. To z tego funduszu wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych. Innym, dobrowolnym ubezpieczeniem jest fundusz celowy tzw. A-kasse, działający najczęściej przy związkach zawodowych.

Podczas ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, należy spełniać pewne warunki. Osoba, powinna mieć przepracowane minimum 1 rok, a zwolnienie nie może nastąpić z winy pracownika.

Aby rozpocząć wpłacanie składki na fundusz A-kasse, należy mieć od 18 do 63 lat, mieszkać i pracować w Danii oraz otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.
Według stawek podanych przez Ministerstwo pracy w Danii, zapomogi oferowane przez państwo:
 • Pełne ubezpieczenie - 766 kr./dzień (ok. 422 zł),
 • Ubezpieczenie, pół etatu - 511 kr./dzień (ok. 282 zł),
 • Absolwent uczelni (Pełne ubezpieczenie) 82 % - 628 kr. (ok. 346 zł),
 • Młodzież (Pełne ubezpieczenie) 50 % - 383 kr. (ok. 211 zł).

Innym wyjściem jest możliwość starania się o świadczenia socjalne w danej gminie, których stawki miesięczne zależą np. od wieku:
 • Ukończone 25 lat, ma na utrzymaniu dzieci - 13.345 kr./miesiąc (ok. 7353 zł),
 • Ukończone 25 lat - 10.044 kr./miesiąc (ok. 5534 zł),
 • Poniżej 25 lat, własne mieszkanie - 6.472 kr./miesiąc (ok. 3566 zł),
 • Poniżej 25 lat, mieszka z rodzicami - 3.123 kr./miesiąc (ok. 1720 zł).

Zasiłki chorobowe dla pracowników w Danii


Kolejnym świadczeniem są zasiłki chorobowe. Pracownicy otrzymują to świadczenie od pierwszego dnia choroby. Przez pierwsze 21 dni koszty ponosi pracodawca, a po tym okresie wypłatę przejmuje gmina. Na dzień 1 stycznia 2011r. stawka zasiłku wynosiła maksymalnie 3.830 DKK/tygodniowo (ok. 2110 zł), czyli 103,51 DKK/na godzinę (ok. 57 zł).

Wsparcie dla rodzin w Danii


Wszystkie zarejestrowane i legalnie pracujące osoby w Danii, muszą przepracować min. 1 rok, aby zacząć otrzymywać zasiłek rodzinny, którzy Duńczycy otrzymują na każde swoje dziecko, będące w wieku poniżej 18 lat. W momencie gdy zarówno rodzice jak i dziecko są zarejestrowani w Rejestrze Ludności, zasiłek jest automatycznie wpłacany na konto matki. Jeśli natomiast dziecko przebywa w innym kraju, rodzic powinien wystąpić we właściwym urzędzie gminy o przyznanie zasiłku.

Zasiłki rodzinne nie są opodatkowane, ale zależą od wysokości przychodów rodziców. Od 1 stycznia 2011 roku wysokość zasiłków kształtuje się następująco:
 • 0–2 lat – 16.992 DKK rocznie (ok. 9362 zł),
 • 3–6 lat – 13.452 DKK rocznie (ok. 7412 zł),
 • 7–17 lat – 10.584 DKK rocznie (ok. 5832 zł).

Oprócz podstawowego zasiłku rodzinnego, istnieją też zasiłki porodowe, adopcyjne, dla sierot oraz dla dzieci wychowujących się w niepełnych rodzinach.

Świadczenia socjalne w sytuacji macierzyństwa


Kobiety pracujące i mieszkające w Danii mają możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego w sytuacji zajścia w ciążę. Wypłacany on jest od czwartego tygodnia przed planowaną datą porodu i przez kolejne 24 tygodnie po narodzinach dziecka. Stawka obliczana jest w oparciu o godzinową stawkę wynagrodzenia rodzica a wynosi maksymalnie 3113 DKK tygodniowo (ok. 1715 zł) lub 84,14 DKK za godzinę, 37 godzin tygodniowo (ok. 46 zł).

Dania – czy to się opłaca?


Dania jest to kraj wysokich podatków, ale też wysokich świadczeń socjalnych. Zaplanowana pomoc społeczna finansowana jest z podatków obywateli, które dla przeciętnego obywatela wynoszą tam 51% dochodów, a maksymalnie 62% - jeden z największych wskaźników na świecie. Zarobki opodatkowane są w momencie, gdy przekraczają 30 tys. koron. Obecny system podatkowy w Danii nie motywuje bezrobotnych do pracy, a wręcz zachęca do oszustw podatkowych. Mimo wszystko wysokie świadczenia sprawiają, że żyjąc w Dani wcale ich się tak silnie nie odczuwa. Czy rozwinięty system socjalny jest w stanie zrekompensować nałożone na obywateli opłaty?

Przeczytaj również: Państwa dobrobytu o wysokich świadczeniach socjalnych. Część 3 - Norwegia

...

Odsłon: 12760 | ranking >>


Komentarze: 3 Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu Państwa dobrobytu o wysokich świadczeniach socjalnych. Część 2 – Dania:

Komentarz

2012-12-02, 00:12

Cyt.: \"Nie dopuszczalne jest tam, aby ktoś funkcjonował bez wystarczających środków do życia – a w każdym razie Szwedzka polityka socjalna do tego nie dopuści.\" - i wszystko w temacie - dokładnie ODWROTNIE JEST W U NAS, W POLSCE.


Komentarz

dv

2014-01-12, 00:31

co za bzdura


Komentarz

marysia1taka

2014-04-30, 09:31

nie zgadzam się. Ja mimo ze byłam w 3 lata (jak przyjechałam,byłam w ciąży). Fakt pracowałam tylko 180godz bo szefowa nie chciała mi dać umowy o prac wcześniej,nie zdarzyłam zmienić pozwolenia ma mój obchód jak pewnego dnia zastałam pusty dom,puste konto i miejsce gdzie odkładałmam pieniądze, bez pracy i środków do życia zostałam z 2 dzieci. Bym miała więcej problemów mój ex zabrał wszystkie dokumenty również pozwolenia,żółte katy moje i dzieci,nasze paszporty po prostu wszystko. Dania mi nie pomogła na każdym kroku słyszałam że muszę wyjechać z Danii ALE BEZ DZIECI!!!! że nic mi nie pomogą bo ja ni mam żadnego prawa do pomocy.Nawet ja byłam w kryzyscenter po 2 tyg stwierdzili że muszę się z tamtąd wynieść bo ja nie mam pieniędzy a państwo nie zapłaci in za mnie i dzieci.Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Anna Lisicka Anna Lisicka Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Elektryk budowlany – Tyrol, Austria 10.05.2021 Kraj: Austria

Praca WAKACYJNA dla MATURZYSTÓW i STUDENTÓW - zgłoś się już dzisiaj! 11.05.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems) / Wietze

Spawacz TIG – Augsburg, Niemcy 10.05.2021 Kraj: Niemcy

Spawacz MAG – Niemcy 07.05.2021 Kraj: Niemcy

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

W centrum Polski głośno o biotechnologii W centrum Polski głośno o biotechnologii EsqmXvzgrjT: bxzmFVijZqC

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... yWlLDXIEqGfQi: eZCUBwiSOF

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... wsfiHRQgOYLlB: xCuZWyjOQscUE

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... qGbfvAUnIirpBey: xJszuBLAkHXhm

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy