Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Kategoria: fundusze-unijne

Specjalista ds pozyskiwania dotacji unijnych - Kraków

Województwo: malopolskie
Miasto: Kraków
Termin: 27.01.2011 - 30.01.2011
Dodano: 07.01.2011 OGŁOSZENIE ARCHIWALNE
Organizator: EDOOR Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Cena: 1400.00 PLN

Opis szkolenia:


Centrum Szkoleniowe EDOOR organizuje szkolenia o tematyce unijnej, z zakresu pozyskiwania Funduszy i Dotacji Europejskich.

Temat szkolenia: Specjalista ds. Funduszy Unijnych.

Termin szkolenia - Kraków: 27-30.01.2011 - 44. edycja
Cena szkolenia: 1400zł + VAT


Szkolenia unijne organizowane pod patronatem:
1. Centrum Rozwoju Gospodarczego
2. Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych

Proponujemy profesjonalne warsztaty, prowadzone w unikalnej formie. Ciągła interakcja uczestników szkolenia z trenerem, w oparciu o udoskonalane z roku na rok, autorskie materiały szkoleniowe, a także niespotykane umiejętności dydaktyczne prowadzącego, zapewniają wyjątkową skuteczność w przekazywaniu wiedzy. Nasze starania o jakość szkoleń owocują dotychczas stuprocentowym zadowoleniem uczestników.

- Gwarantujemy pracę w max 12-sto osobowych grupach.
- Zapewniamy odbycie prawdziwych warsztatów - my nie wyświetlamy przysłowiowych slajdów.
- Program szkolenia obejmuje wszystkie etapy skutecznego pisania wniosku o dotacje.
- Absolwenci naszych szkoleń z powodzeniem prowadzą własne działalności, bądź skutecznie pozyskują środki unijne dla firm, w których pracują.
- Nasi patroni zobowiązują nas do ciągłego podnoszenia jakości szkoleń, dzięki czemu możemy się poszczycić jednymi z najlepiej ocenianych usług w kraju.


Celem szkolenia jest:
* Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich,
* Realizacja warsztatów "krok po kroku" z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego,
* Możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych,
* Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać biznes plan, analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:
* Nabycie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,
* Poznanie zasad umożliwiających przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną,
* Zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne - "Czy mój pomysł ma szansę na dotację?",
* Nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych,
* Nasz trener jest praktykiem - ma wiedzę, z której możesz skorzystać przy analizie Twojego indywidualnego przypadku,
* Poznanie zagadnień praktycznego podejścia do "pisania projektów" oraz zasad oceny projektów.


Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR: http://www.edoor.edu.pl


Możliwe dofinansowanie szkolenia z Urzędu Pracy - Centrum Szkoleniowe EDOOR jest zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową. Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00222/2008.

Program szkolenia:


PROGRAM SZKOLENIA:


BLOK I. - FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA FIRM NA LATA 2007 - 2013

*Źródła informacji o funduszach europejskich,
*Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
*Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących w informowaniu o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego,
*Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy,
*Przeanalizowanie dostępnych możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dla firm na inwestycje m.in. w ramach programów: PO IG, PO IiŚ, RPO,
*Omówienie dokumentacji programowej.

BLOK II. - ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

*Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego w ramach RPO WM działanie 1.5,
*Kwalifikowalność wydatków w projekcie,
*Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności kosztów w wybranych programach,
*Analiza planowanych źródeł finansowania,
*Opracowanie cyklu realizacji projektu,
*Przygotowanie budżetu projektu,
*Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie,
*Przepływ środków finansowych i kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy,
*Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu,
*Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, rozliczanie projektu oraz przygotowanie wniosku o płatność,
*Omówienie najczęściej popełnianych błędów.


BLOK III. - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

*Praca nad przygotowaniem projektu – case study: definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu,
*Praca nad przygotowaniem wniosku oraz biznes planu – case study: identyfikacja potrzeb, charakterystyka konkurencji, uzasadnienie planowanej inwestycji, cele projektu, finansowanie inwestycji, budżet i harmonogram działań,
*Przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów,
*Omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji,
*Omówienie wymaganych załączników do wniosku.


BLOK IV. – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

*Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji,
*Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing),
*Konstruowanie bilansu,
*Konstruowanie rachunku zysków i strat,
*Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow),
*Analiza wskaźnikowa projektu.

Trenerzy:


Zajęcia prowadzi Marcin Kibitlewski – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Doświadczony praktyk z dziedziny sporządzania dokumentacji ze środków unijnych, autor ponad 100 projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. w ramach programów PHARE 2002, PHARE 2003, SPO-WKP, ZPORR, MF EOG, PO IG, PO KL, RPO WP, RPO WM.
W latach 2004 – 2009 pozyskał dla firm i instytucji środki z Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 85 mln PLN.
Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.
W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 800 osób w ciągu ostatnich 5 lat.
Od 2005 roku właściciel firmy doradczej Centrum Rozwoju Gospodarczego, jednej z najskuteczniejszych firm consultingowych w Polsce (6 miejsce w Polsce w przeprowadzonym przez czasopismo EuroEkspert II Ogólnopolskim Rankingu Firm Konsultingowych, w kategorii "Skuteczność Aplikowania", osiągając wynik 87,5%).
Redaktor naczelny Portalu Informacyjnego Dotacje Unijne, właściciel serwisu internetowego Dotacje Białystok.

Formy kontaktu:


ORGANIZATOR SZKOLENIA:
EDOOR CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
ul. St. Okrzei 102 F, 07-202 Wyszków
e-mail: szkolenia@edoor.edu.pl
tel. 507070979, fax. 297415708
www.edoor.edu.plWszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy