Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Stowarzyszenie Willa DecjuszaStowarzyszenie Willa Decjusza tworzy forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań oraz poszukiwań i wzajemnych inspiracji dla pracy twórczej.

Organizacja założona w 1995 roku, działalność rozpoczęła w 1996 roku w odnowionej Willi Decjusza – renesansowym obiekcie powstałym w 1535 roku z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza. Stowarzyszenie od 2007 jest organizacją pożytku publicznego.

W realizacji swych programów Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które dążą do rozwoju wartości istniejących w kulturach regionalnych, wspierają procesy integracji europejskiej oraz propagują humanistyczne dziedzictwo cywilizacji europejskiej.


Oferta

Misja:

• popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej
• międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna
• podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
• tworzenie i prowadzenie studiów zaawansowanych, programów stypendialnych i szkół letnich
• prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot i społeczności lokalnych
• prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej
• wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych
• prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
• ochrona zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza i jego udostępnianie
• utrzymywanie, ochrona zgromadzonych w Willi Decjusza dóbr kultury polskiej i tradycji oraz ich pomnażanie i udostępnianie
• prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także innych działań wspomagających rozwój demokracji
• działalność na rzecz mniejszości narodowych
• promocja i organizacja wolontariatu
• podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych
Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy