Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Wykorzystanie funduszy - Polska na tle państw UE

02.04.2010 Autor: Piotr Twardysko [ 5 odpowiedzi ]

Komentarz

Piotr Twardysko

2010-04-02 13:23:02

Dane Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, opublikowane w marcu 2010 r. pokazują, że Polska jest zdecydowanym liderem w ich wdrażaniu.

Spośród wszystkich państw Unii Europejskiej Polska otrzymała największą kwotę funduszy. Wartość środków przekazanych przez Komisję (zaliczek i refundacji) przekroczyła 9,59 mld euro. Na kolejnych miejscach plasują się Niemcy i Hiszpania, które uzyskały z Komisji Europejskiej kwoty blisko dwukrotnie mniejsze od Polski – odpowiednio 4,95 mld euro i 4,79 mld euro.

więcej na: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Wykorzystanie_funduszy_Polska_na_tle_panstw_UE_1042010.aspx


Komentarz

Radek Witkiewicz

2010-04-08 12:47:33

Uważam, że nie ma sensu porównywać wartości wydanych środków unijnych - każde Państwo otrzymało ma inną pulę środków do wydania. Polska wydała prawie 10 mld €, a ma do wydania prawie 70 mld €, czyli w ciągu trzech lat wydaliśmy ok. 15 % dostępnych środków. Na wydanie całej puli mamy czas do 2015 roku, z tym, że projekty będą przyjmowane tylko do końca 2013 (w części programów pieniądze skończą się już w tym lub przyszłym roku).

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem wykorzystania środków unijnych byłoby porównanie procentowego wykorzystania pieniędzy z UE.


Komentarz

Łukasz Matuszewski

2010-04-08 13:12:54

A w których programach/działaniach zostały największe kwoty do wydania (czyli najwolniej wydajemy)?

Wiem, że w POKLu kilka działań ma się skończyć już w tym roku, podobnie kończą się już środki w kilku działaniach POIG (m.in. w 8.1 już powoli zaczynają oszczędzać).
Były to głównie działania skierowane do firm i cieszyły się dużą popularnością.

Kto zatem ma takie zaległości? Nasz rząd i samorządy? Projekty infrastrukturalne i związane z ekologią (np. energia odnawialna?)


Komentarz

Radek Witkiewicz

2010-04-08 13:49:30

Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczona jest informacja:

" Od początku uruchomienia programow podpisano z beneficjentami 31 695 umów o dofinansowanie na kwotę 124,4
mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 87,2 mld zł, co stanowi 34,3 proc. alokacji na lata 2007-2013.
Od zakontraktowania środków do ich wypłaty - czyli pokazanych w powyższym rankingu, jeszcze długa droga, miesiące, a czasami nawet lata.

Generalnie większość programów cieszy się duża popularnością - rekordy biją tu działania w ramach PO KL, PO IG oraz te przeznaczone dla przedsiębiorstw w ramach RPO. Są również wyjątki, gdzie nadal środków jest do wykorzystania: np. działanie 4.3 PO IG - Kredyt technologiczny czy też inwestycje na ogromne inwestycje na kilkaset milionów, działanie 8.3 PO IG - darmowy internet na terenach wiejskich.

Przyczyny opóźnień są różne. Wymienię tylko kilka z nich:
1. Opóźnienia w przystosowania prawa polskiego do unijnego ( szczególnie w zakresie ochrony środowiska)
2. Wielomiesięczne opóźnienia w ogłaszaniu, rozstrzyganiu konkursów przez samorządy i inne jednostki organizujące konkursy.
3. Skomplikowane przepisy rozliczania wniosków o płatność, pozwalających na otrzymanie pieniędzy.
4. Opóźnienia w wypłatach pieniędzy - często wielomiesięczne.
5. Opóźnienia w realizacji dużych projektów kluczowych ( m.in. infrastrukturalnych)
6. Ograniczona ilość niezależnych ekspertów mogących oceniać wnioski.
7. Duża ilość odwołań od rozstrzygnięć konkursów.
i wiele, wiele innych...

Problemem nie jest i nie będzie tempo wydawania środków - do 2015 roku mamy jeszcze dużo czasu, ale jakość projektów, na które będę przeznaczane środki...czy lepiej wydać środki czy DOBRZE wydać środki...na początku przyszłego roku MRR przyzna dodatkowe 500 mln PLN regionom, które najszybciej(NIE NAJLEPIEJ) wydają środki unijne. Regiony ruszyły w szalony wyścig wydawania środków unijnych, aby dostać dodatkowe środki...
Pod koniec miesiąca w Brukseli rozpoczyna się debata na temat kształtu budżetu UE po roku 2013. Jakość finansowanych projektów w obecnych okresie będzie miała duże znaczenie dla określenia kształtu i priorytetów finansowania po 2013 roku.


Komentarz

2012-07-25 10:05:52

Jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy to w naszym kraju nie jest z tym źle. Należy natomiast mocno przyjrzeć się jakości realizowanych projektów. Zazwyczaj są to inwestycje, które w szerszej perspektywie czasu nie spowodują rozwoju gospodarczego. Raczej stawiamy na uzupełnianie braków w infrastrukturze, itp. Brakuje innowacyjnych projektów. Może to z drugiej strony kwestia niewielkiej wiedzy w tym temacie. Dlatego też bardzo ważne są takie ośrodki jak wrocławski DOTWIT, które zajmują się transferem wiedzy i technologii.


Komentarz

Łukasz Matuszewski

2012-08-16 19:07:20

W większości dużych miast są też akceleratory technologiczne i/lub inkubatory dla firm innowacyjnych. Warto się zapoznać z ich ofertą.

Niektóre tego typu instytucje przejmują jednak część udziałów - pod tym względem akurat lepsze są fundusze unijne (Np. z PO Innowacyjna Gospodarka). Ale wszystko ma swoje wady i zalety ;)


...


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy