Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Dyskryminacja w pracy

03.06.2012 Autor: Porady prawa pracy w Anglii. [ 0 odpowiedzi ]

Komentarz

Porady prawa pracy w Anglii.

2012-06-03 00:06:07

Dyskryminacja w pracy obowiązuje od pierwszego dnia zatrudnienia. Chronione są wszystkie osoby pracujące, niezależnie od tego czy pracują na cały etat, pół etatu, sezonowo, tymczasowo czy na stałe. Prawo chroni również pracowników migrujących, osoby samozatrudnione, pracowników agencyjnych, osoby pracujące w domu, praktykantów i stażystów. Przed bezprawną dyskryminacją chronione są również osoby ubiegające się o daną pracę w czasie procesu rekrutacji.

Nielegalne jest dyskryminowanie przez pracodawców z powodu:

 •Narodowości, przynależności państwowej,
rasy
  oraz koloru skóry
 •Niepełnosprawności
 •Płci (łącznie z ciążą i macierzyństwem)
 •Orientacji seksualnej
 •Religijnych lub filozoficznych wierzeń
 •Wieku


Dyskryminacja bezpośrednia
 
Gdy pracodawca traktuje pracownika gorzej niż traktuje lub traktowałby innych z jednego z wyżej wymienionych powodów wówczas mówimy o “dyskryminacji bezpośredniej”. Powszechnym przykładem bezpośredniej dyskryminacji (ze względu na płeć) jest zwolnienie pracownic, które są w ciąży.


Dyskryminacja pośrednia

Ma miejsce wtedy, gdy pracodawca stosuje zasadę, która dotyczy wszystkich w danym miejscu pracy, ale niektórzy z pracowników mają trudności w stosowaniu się do niej. Nazywa się to “dyskryminacją pośrednią”. Nie musi być to działanie celowe, ale nawet, gdy jest niezamierzone, może być niezgodne z prawem.

Nękanie
 
Bezprawna dyskryminacja czasem przybiera formę nękania, zdefiniowanego przez prawo jako “niepożądane zachowanie, które ma na celu naruszenie godności drugiej osoby lub tworzenie atmosfery zastraszania, wrogości, poniżania lub strachu” nawet, jeśli jest to niezamierzone.
 
Prześladowanie
 
Osoby pracujące również chronione są przed prześladowaniem na przykład, gdy pracodawca decyduje się ukarać pracownika, po tym jak złożył on skargę odnośnie dyskryminacji lub poparł innego pracownika w jego skardze dotyczącej dyskryminacji.

Czytaj dalej w Naszym Serwisie.


...


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy