Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Kazachstański handel zagraniczny wyrobami i materiałami budowlanymi

26.03.2012 Autor: Piotr Guzowski [ 0 odpowiedzi ]

Komentarz

Piotr Guzowski

2012-03-26 09:55:30

Kazachstański handel zagraniczny wyrobami i materiałami budowlanymiW 2010 r. wartość importu tychże produktów przekroczyła 600 mln USD, podczas gdy eksport wyniósł tylko niecałe 30 mln USD.
Import był wiec aż ponad 20-krotnie większy od eksportu, a ujemne saldo przekroczyło sięgnęło 570 mln USD.

Dynamika eksportu i importuW latach 2008-10 trwała zniżkowa tendencja importu wyrobów i materiałów budowlanych do Kazachstanu. W sumie w tym okresie wartość importu analizowanych wyrobów obniżyła się z ponad 1 mld USD do ok. 600 mln USD, czyli o więcej niż 40 proc.

Wartość eksportu spadla w tym okresie o prawie 7 proc. (po prawie 35-proc. spadku w 2009 r., w roku następnym eksport wzrósł o 42,3 proc.).

Struktura towarowaZdecydowanie największą pozycją w kazachstańskim eksporcie wyrobów i materiałów budowlanych jest cement. Przypada nań blisko 60 proc. całego omawianej grupy towarowej z tego kraju. Udział kitów szklarskich, żywicznych, mas budowlanych uszczelniających, wypełniaczy malarskich, nieogniotrwałych preparatów powierzchniowych do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów – sięga 20 proc., a betonu zwykłego towarowego, zapraw murarskich i suchego betonu – przekracza 8 proc.

Beton zwykły towarowy, zaprawy murarskie i suchy beton oraz cement są również największymi pozycjami w kazachstańskim imporcie wyrobów i materiałów budowlanych. W 2010 r. przypadło na nie odpowiednio 13,2 proc. oraz 11,4 proc,. całego importu analizowanej grupy towarowej. Dużą pozycją w imporcie są również farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) z udziałem prawie 12 proc.

Struktura geograficznaGłównymi zagranicznymi odbiorcami produkowanych w Kazachstanie wyrobów i materiałów budowlanych są republiki powstałe z rozpadu ZSRR, przede wszystkim kraje Azji Środkowej oraz Rosja. Na pierwszym miejscu znajduje się Tadżykistan z udziałem przekraczającym 33 proc. całego kazachstańskiego eksportu omawianych tu produktów. Na drugim miejscu znajduje się Kirgistan, na który przypada ponad 32 proc. eksportu, a na trzecim – Rosja – niecałe 3 proc.

Po stronie importu wyrobów i materiałów budowlanych do Kazachstanu dominują Rosja, Chiny i USA. Na te 3 kraje przypada łącznie prawie 65 proc. całego kazachstańskiego importu omawianych produktów. Największym dostawcą tych wyrobów są Niemcy z udziałem prawie 30 proc. Polska, z udziałem 2,8 proc., zajmuje 8.miejsce wśród największych zagranicznych dostawców wyrobów i materiałów budowlanych do Kazachstanu.

Przekrojowe ekspertyzy i doradztwoSzczegółowe analizy rynku materiałów i wyrobów budowlanych w Kazachstanie są dostępne w Polsko-Kazachstańskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej w Warszawie.

Informacje i doradztwoPomoc w zakresie ekspansji na ten rynek można uzyskać w siedzibie PKIHP w Warszawie na ul.Trębackiej 4
Kontakt:
Ewelina Gądek
Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa

tel/fax 22 63 09 653 / 22 63 09 782
e-mail: ewelina.gadek@pkihp.pl


...


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy