Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Jak radzic sobie z problem w pracy???

17.11.2011 Autor: Porady prawa pracy w Anglii. [ 0 odpowiedzi ]

Komentarz

Porady prawa pracy w Anglii.

2011-11-17 12:02:04

Zażalenia: są to obawy, problemy lub
skargi, które pracownik sam zgłasza
swojemu pracodawcy. Obejmują one na
przykład obawy pracownika na temat pracy,
warunków umowy, praw ustawowych lub
kontraktowych lub sposobu traktowania
w miejscu pracy.Sprawy dyscyplinarne: kiedy to pracodawca
wyraża niepokój związany z możliwym złamaniem przez
pracownika dyscypliny pracy, z nieobecnością w pracy lub sposobem
wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych. W takim
przypadku pracodawca może wszcząć postępowanie dyscyplinarne,
które może prowadzić do podjęcia działań dyscyplinujących (takich
jak – w poważniejszych przypadkach – potencjalne zwolnienie).

Oficjalna skarga w formie pisemnego listu musi być wniesiona bezpośrednio do działu HR. Następnie prawo w UK nakłada na pracodawcę obowiązek odpowiedzi na każda wniesiona skargę pisemnie sugerując rozwiązanie formalne bądź nieformalne w zależności od rodzaju i powagi wniesionej skargi. W większości przypadków Twój manager lub reprezentant działu HR zaprosi Cię na spotkanie by omówić korzystne dla obu stron rozwiązanie.(grievance hearing).

 Najczęstsze powody skarg spotykane w UK to: bullying lub harassment, czy dyskryminacja ze względu na rasę, narodowość, religie, lub orientacje seksualna, aczkolwiek ta lista jest niewyczerpana.

 

 


...


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy