Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

adwokat Dorota Lasota - Kancelaria Adwokacka Szczecin

adwokat Dorota Lasota - Kancelaria Adwokacka Szczecin

Pomoc prawna na rzecz osób fizycznych i obsługa prawna przedsiębiorstw.

Miejscowość:SzczecinAdres:ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
Branża:Prawo
WWW:adwokat Dorota Lasota - Kancelaria Adwokacka Szczecin


Kancelaria adwokacka adwokat Doroty Lasoty.
Adres siedziby kancelarii od dnia 1 października 2012r.: 70-411 Szczecin, ul. Stanisława Więckowskiego 1/8.
Dyżur adwokata w kancelarii adwokackiej - poniedziałek w godzinach od 16:00 do 18:00.
Wizyty w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Oferta

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie - adwokat Dorota Lasota świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, spadkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawach egzekucyjnych i sprawach administracyjnych, w tym w szczególności w zakresie :
- prawa karnego, poprzez obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonego w postępowaniu sądowym, czy skazanego w postępowaniu wykonawczym, a także poprzez reprezentowanie pokrzywdzonego, działając w postępowaniu przygotowawczym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego albo w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego,
- prawa cywilnego, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w sprawach m.in. o niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, spraw o prawa pracownicze i z zakresu ubezpieczeń społecznych, odszkodowania, w tym z tytułu wypadku drogowego, wypadku przy pracy, szkód wyrządzonych przestępstwem,
- prawa rodzinnego, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w sprawach w sprawach m. in. o separację, rozwód, alimenty, opiekę nad dziećmi, podział majątku małżonków, zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej,
- prawa spadkowego, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w aspekcie m.in. postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spraw o zachowek i innych spraw w zakresie dziedziczenia,
- prawa gospodarczego, poprzez opracowywanie i opiniowanie umów, opracowywanie opinii prawnych i pism procesowych oraz udzielanie porad prawnych i udział w negocjacjach, stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego,
- reprezentacji wierzyciela i dłużnika w procesie dochodzenia należności w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy