Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Certyfikat z języka niemieckiego cz. II

22.09.2009 Autor: Agnieszka Wałek[ 0 komentarzy ]
Zertifikat Deutsch to certyfikat z języka niemieckiego organizowany przez Instytut Goethego - na zdjęciu budynek w Pradze

Zertifikat Deutsch to certyfikat z języka niemieckiego organizowany przez Instytut Goethego - na zdjęciu budynek w Pradze
Źródło: Wikimedia Commons

Certyfikat z języka niemieckiego – przegląd egzaminów i ich charakterystyka.

START DEUTSCH 1 (START 1)


Odpowiada poziomowi A1 w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat przed przystąpieniem do egzaminu:
 • 100-120 godzin intensywnej nauki,
 • umiejętność prostego porozumiewania się językiem niemieckim w mowie i piśmie w sytuacjach codziennych,
 • rozumienie krótkich informacji,
 • pisanie krótkich form korespondencji,
 • wiek powyżej 16 lat.
Części, z jakich składa się egzamin:
 • część pisemna: Kommunikative Aufgaben (prosta komunikacja), Hörverstehen (rozumienie ze słuchu), Leseverstehen (rozumienie tekstu czytanego);
 • część ustna: Situationsgebundene Aufgaben (rozmowa dotycząca sytuacji życia codziennego), Gelenktes Gespräch (rozmowa sterowana).
Czas trwania egzaminu i poszczególnych części: Kommunikative Aufgaben - 15 min, Hörverstehen -20 min, Leseverstehen - 25 min; Situationsgebundene Aufgaben - 5 min, Gelenktes Gespräch - 5 min.

Cena egzaminu: 220 zł
Próg minimalny do pozytywnego ukończenia egzaminu: 60% punktów z każdej części

START DEUTSCH 2 (START 2)


Odpowiada poziomowi A2 w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat przed przystąpieniem do egzaminu:
 • 220-240 godzin intensywnej nauki,
 • umiejętność prostej komunikacji w mowie i piśmie w znanych codziennych sytuacjach,
 • umiejętność rozumienia informacji z ogłoszeń, wiadomości podawanych przez media,
 • wiek powyżej 16 lat.
Części, z jakich składa się egzamin:
część pisemna: Kommunikative Aufgaben (prosta komunikacja), Hörverstehen (rozumienie ze słuchu), Leseverstehen (rozumienie tekstu czytanego);
część ustna: Situationsgebundene Aufgaben (rozmowa dotycząca sytuacji życia codziennego), Gelenktes Gespräch (rozmowa sterowana).

Czas trwania egzaminu i poszczególnych części: Kommunikative Aufgaben - 15 min, Hörverstehen - 20 min, Leseverstehen - 25 min; Situationsgebundene Aufgaben - 5 min, Gelenktes Gespräch - 5 min.

Cena egzaminu: 240 zł
Próg minimalny do pozytywnego ukończenia egzaminu: 60% punktów z każdej części

ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)


Odpowiada poziomowi B1 w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat przed przystąpieniem do egzaminu:
 • 400-600 godzin intensywnej nauki,
 • umiejętność samodzielnej komunikacji językowej w mowie i piśmie we wszystkich sytuacjach życia codziennego,
 • wiek powyżej 16 lat,
 • certyfikat ceniony przez pracodawców.
Części, z jakich składa się egzamin:
 • część pisemna: Leseverstehen (rozumienie tekstu czytanego), Sprachbausteine (budowanie wypowiedzi), Hörverstehen (rozumienie ze słuchu) , Schriftlicher Ausdruck (wypowiedzi pisemne);
 • część ustna: Kontakt- aufnahme (nawiązywanie kontaktu), Gespräch über ein Thema (rozmowa na wybrany temat), Gemeinsam eine Aufgabe lösen (wspólne rozwiązywanie problemu).
Czas trwania egzaminu i poszczególnych części: Leseverstehen + Sprachbausteine - 1h 30 min, Hörverstehen - 30 min, Schriftlicher Ausdruck - 30 min; Kontakt - aufnahme - 3-4 min, Gespräch über ein Thema - 5-6 min, Gemeinsam eine Aufgabe lösen - 5-6 min.

Cena egzaminu: 360 zł
Próg minimalny do pozytywnego ukończenia egzaminu: 60% punktów z każdej części

GOETHE ZERTIFIKAT B2


Odpowiada poziomowi B2 w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat przed przystąpieniem do egzaminu:
 • wiek powyżej 16 lat,
 • dla chcących potwierdzić swoje kompetencje językowe w zakresie słownictwa związanego tematycznie z wykonywaną pracą,
 • skierowany do tych, którzy w krajach niemieckojęzycznych lub przedstawicielstwach firm z tego obszaru językowego działających na terenie Polski pracują lub zamierzają podjąć pracę, chcieliby odbyć praktykę zawodową, oferują swoje produkty lub usługi,
 • uznawany przez wiele uczelni wyższych.
Części, z jakich składa się egzamin:
 • część pisemna: Leseverstehen (rozumienie tekstu czytanego), Sprachbausteine (budowanie wypowiedzi), Hörverstehen (rozumienie ze słuchu), Schriftlicher Ausdruck (wypowiedzi pisemne);
 • część ustna: Kontakt- aufnahme (nawiązywanie kontaktu), Gespräch über ein Thema (rozmowa na wybrany temat), Gemeinsam eine Aufgabe lösen (wspólne rozwiązywanie problemu).
Czas trwania egzaminu i poszczególnych części:
Leseverstehen - 40 min, Sprachbausteine - 30 min, Hörverstehen - 30 min, Schriftlicher Ausdruck - 60 min; Kontaktaufnahme -7 min, Gespräch über ein Thema - 5-6 min, Gemeinsam eine Aufgabe lösen - 15 min.

Cena egzaminu: 420 zł

GOETHE ZERTIFIKAT C1 (wcześniejszy ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG)


Odpowiada poziomowi C1 w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat przed przystąpieniem do egzaminu:
 • 800-1000 godzin intensywnej nauki,
 • znajomość ponadregionalnego języka niemieckiego w mowie i w piśmie,
 • wiek powyżej 16 lat,
 • uprawnia nauczycieli, nie będących germanistami, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych w klasach 1-3 oraz zwalnia z kwalifikacyjnego egzaminu językowego na większości niemieckich uczelni wyższych.
Części, z jakich składa się egzamin:
 • część pisemna: Leseverstehen (rozumienie tekstu), Hörverstehen (rozumienie ze słuchu), Schriftlicher Ausdruck (wypowiedzi pisemne);
 • część ustna: Bildbeschreibung und Gespräch (opisywanie obrazków i rozmowa), Diskussion (dyskusja), ein Problem diskutieren (rozmowa na konkretny temat).
Czas trwania egzaminu i poszczególnych części:
Leseverstehen - 1h 30 min, Hörverstehen -30min, Schriftlicher Ausdruck - 1h 30 min
Mündliche Prüfung - 20 min.

Cena egzaminu: 500 zł
Próg minimalny do pozytywnego ukończenia egzaminu: 60% punktów z każdej części

PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL (PWD)


Odpowiada poziomowi C1 w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat przed przystąpieniem do egzaminu:
 • pełnoletniość;
 • umiejętność posługiwania się w ramach własnej działalności zawodowej poprawnym i zróżnicowanym językiem niemieckim w mowie i piśmie (opracowywanie pism fachowych, posługiwanie się fachową terminologią w wypowiedziach zawodowych, profesjonalne prowadzenie korespondencji zawodowej).
Części, z jakich składa się egzamin:
 • część pisemna: Leseverstehen (rozumienie tekstu czytanego), Hörverstehen (rozumienie ze słuchu), Schriftlicher Ausdruck (wypowiedź pisemna);
 • część ustna: Kontaktaufnahme/sich selbst vorstellen (zrozumiałe nawiązywanie kontaktu), Unternehmenspräsentation/ Kurzvortrag (prezentacja/ krótki wykład), Besprechung/Verhandlung mit Kompromisslösung (dyskusja/rozmowa mająca na celu wypracowanie kompromisu).

Czas trwania egzaminu i poszczególnych części:
Leseverstehen - 75 min., Hörverstehen - 60 min., Schriftlicher Ausdruck - 45 min.
Mündliche Prüfung - 20 min.

Cena egzaminu: 500 zł

ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP)


Odpowiada poziomowi C2 w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat przed przystąpieniem do egzaminu:
 • ok. 1200 godzin intensywnej nauki,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania autentycznych tekstów,
 • biegłe wypowiadanie się i formułowanie tekstów pisanych ,
 • wiek powyżej 16 lat,
 • zwalnia z kwalifikacyjnego egzaminu językowego na wszystkich uczelniach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli, którzy nie są germanistami, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.
Części, z jakich składa się egzamin:
część pisemna:
Texterklärung (rozumienie tekstu - 3 części), Ausdrucksfähigkeit (6 części), Aufsatz (budowanie i uzupełnianie zdań - 2 części), Hörverstehen (rozumienie ze słuchu);
część ustna: Mündliche Prüfung (ustny egzamin).

Czas trwania egzaminu i poszczególnych części:
Texterklärung - 1h 30 min., Ausdrucksfähigkeit - 1h 30 min., Aufsatz - 1 h 30 min.; Hörverstehen - 30 min.; Mündliche Prüfung - 20 min.

Cena egzaminu: 620 zł.

KLEINES (GROSSES) DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS/ GDS)


Odpowiada poziomowi C2 w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat przed przystąpieniem do egzaminu:
 • poziom językowy zbliżony do native speaker,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania autentycznych tekstów,
 • biegłe wypowiadanie się i formułowanie tekstów pisanych ,
 • przekrojowa wiedza na temat kultury i życia społecznego w krajach niemieckojęzycznych,
 • ukończone 18 lat,
 • daje takie same uprawnienia jak Zentrale Oberstufenprüfung.
Części, z jakich składa się egzamin:
 • część pisemna: Erklärung eines Textes nach Inhalt und Wortschatz (rozumienie treści i słownictwa tekstów), Aufgaben zur Überprüfung der Ausdrucksfähigkeit (sprawdzenie poprawności wyrażeń), Diktat (dyktando), przygotowanie tekstu;
 • Część ustna: Vorlesen eines vorbereiteten Textes (czytanie na głos przygotowanych tekstów), Freier Vortrag und Gespräch (rozmowa na dowolny temat).
Czas trwania egzaminu i poszczególnych części:
Erklärung eines Textes nach Inhalt und Wortschatz - 1 h 30 min., Aufgaben zur Überprüfung der Ausdrucksfähigkeit - 60 min., Diktat - 20 min., Aufgaben zur Lektüre - 20 min.; Vorlesen eines vorbereiteten Textes - 5 min., Freier Vortrag und Gespräch - 15 min.

Cena egzaminu: 620 zł (750 zł GDS)

Więcej na temat certyfikatu z języka niemieckiego można przeczytać w części I artykułu.

Powodzenia!...

Odsłon: 6007 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Certyfikat z języka niemieckiego cz. II nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Agnieszka Wałek Agnieszka Wałek Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Mechanik samochodowy 02.04.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Monachium, Landshut

Pomocnik (k/m) - montaż złączek - praca dla studentów / uczniów 06.04.2021 Kraj: Holandia Miasto: Haaksbergen

Pracownik produkcji (k/m) - Również dla par i grup! 25.03.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems) / Wietze

Fizjoterapeuta 10.04.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Duisburg

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa się zasklepia! Naukowcy donoszą: dziura ozonowa się zasklepia! wsfiHRQgOYLlB: xCuZWyjOQscUE

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... qGbfvAUnIirpBey: xJszuBLAkHXhm

W centrum Polski głośno o biotechnologii... LOwGYvFcPCDR: klnpZAWTVedjgLb

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... gVyTIkdznbl: gsPnrEHxacZJkqK

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy