Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Praca w Szwecji – podatki, ubezpieczenie społeczne

22.06.2009 Autor: Anna Maria Sierpińska[ 4 komentarze ]

Każda osoba, która mieszka i pracuje w Szwecji ma obowiązek płacić podatki oraz uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne. Zanim podejmiemy pracę w Królestwie Szwedzkim warto przyjrzeć się bliżej tym zagadnieniom.

Szwedzki system podatkowy


Jeśli mieszkasz, pracujesz w Szwecji masz obowiązek płacić podatki. Pamiętać należy, że każda osoba pracująca w Szwecji musi posiadać kartę podatków dochodowych. Kartę podatkową należy odebrać w lokalnym biurze meldunkowym i niezwłocznie przekazać ją swojemu pracodawcy. Rok podatkowy w Szwecji trwa od stycznia do grudnia. Na podstawie tej karty pracodawca dokonuje miesięcznych potrąceń podatku dochodowego od wynagrodzenia danej osoby. W styczniu otrzymujemy wykaz z przychodami, jakie uzyskaliśmy w ubiegłym roku - pracodawca wysyła je do pracowników i urzędu skarbowego. W kwietniu natomiast otrzymuje się z urzędu skarbowego rozliczenie wszystkich dochodów oraz deklaracje podatkową, którą po sprawdzeniu, czy wszystkie dochody zostały uwzględnione i czy zgadzają się sumy, należy podpisać i złożyć najpóźniej do 2 maja.

Deklarację można wysłać pocztą lub za pośrednictwem internetu, a jeśli nie ma żadnych zmian, deklarację o przychodach można także zaakceptować telefonicznie lub poprzez przesłanie SMS-a. Między 15 sierpnia a 15 września urząd skarbowy wysyła ostateczną decyzję o wysokości podatków i wyciąg z konta. Osoby, które zapłaciły za dużo otrzymają zwrot nadpłaconego podatku, a osoby, które zapłaciły za mało muszą dokonać dopłaty w ciągu 90 dni. Instytucją rządową odpowiedzialną za system podatkowy jest Szwedzki Urząd Skarbowy Skatteverket, działający za pośrednictwem regionalnych oddziałów. Na stronie internetowej Skatteverket znajdziemy przepisy prawne, informacje, broszury dostępne też w języku angielskim, czy polskim. Ponadto dodatkowe wiążące informacje można uzyskać od specjalistów zatrudnionych w urzędach skarbowych.

W Szwecji należy płacić następujące podatki:
 • państwowy podatek dochodowy,
 • podatek od dywidend pobierany u źródeł,
 • podatek dochodowy od osób nie posiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Szwecji,
 • podatek dochodowy od nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium Szwecji artystów i sportowców,
 • gminny podatek dochodowy.

Unikanie podwójnego opodatkowania


W dniu 15 października 2005 roku weszła w życie Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zwana dalej Konwencją. Zgodnie z art. 29 ust.2 Konwencji, jej postanowienia mają zastosowanie od 1 stycznia 2006 roku. Najważniejsze postanowienia Konwencji dotyczą unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od:
 • dochodu z majątku nieruchomego,
 • zysków przedsiębiorstwa,
 • dywidend,
 • odsetek,
 • należności licencyjnych,
 • opodatkowania pracy najemnej oraz metod unikania podwójnego opodatkowania.
Wedle przepisów - wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w Szwecji podlega opodatkowaniu w Polsce, jeśli spełnione są (łącznie) warunki:
 • okres lub okresy tej pracy nie przekraczają łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym,
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Szwecji,
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Szwecji.

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Szwedzki system podatkowy różni się od polskiego. Na podatek dochodowy od osób fizycznych składają się podatki lokalne oraz podatek państwowy. Stawki podatku dochodowego lokalnego są zróżnicowane i wahają się od 29% do 35% dochodu podlegającemu opodatkowaniu w skali rocznej, w zależności do gminy. Od kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 290.000 SEK pobierane jest dodatkowo 20% - 25% podatku państwowego. Poza tym w Szwecji osoby fizyczne płacą podatki od zysków kapitałowych, odsetek bankowych, dywidend, zysków z operacji giełdowych, dochodów z wynajmu lokali itp. Stawka tego podatku wynosi 30%.
Podkreślić należy, iż w Szwecji dochodem, który jest podstawą do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych może być dochód z pracy najemnej, dochód pochodzący z samozatrudnienia oraz dochód z kapitału.

Podatek od dochodu z pracy najemnej
Źródłem dochodu z pracy najemnej jest wynagrodzenie za pracę, a także zasiłki, emerytury, odprawy, nagrody, diety podróżne oraz świadczenia niepieniężne takie jak np.: posiłki firmowe, użytkowanie samochodu służbowego, służbowego mieszkania. Większość świadczeń niepieniężnych szacowana jest według przyjętych stawek. Ponadto każdy płaci składkę na emeryturę w wysokości 7%. Odliczenia możliwe są tylko za wydatki bezpośrednio związane z pracą. Najbardziej popularne odliczenie to koszty podróży z i do pracy.

Podatek od dochodu z samozatrudnienia
Do podstawy obliczenia wysokości podatku dochodowego wliczany jest także dochód z tytułu samozatrudnienia, który liczony jest od dochodów netto z działalności po odliczeniu kosztów działalności. Strata netto nie może być odliczona z innych źródeł dochodu, może być jedynie przeniesiona na następny rok. Zysk netto po odliczeniu na składkę indywidualną jest dodawany do całościowego dochodu, który jest podstawą do obliczenia podatku lokalnego i państwowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych


Podatek ten płacą osoby prawne. Obowiązująca w Szwecji stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 28%. Dochody firm będące podstawą do opodatkowania naliczane są w Szwecji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w Unii Europejskiej i międzynarodowymi standardami księgowości. Tak jak w Polsce, zyski kapitałowe są opodatkowane jak zwykły zysk firmy. Straty kapitałowe generalnie są odliczane od zysku i zwykle mogą być przenoszone na lata następne. Firmy mogą odprowadzać część dochodu na rezerwy celowe, które nie są opodatkowane aż do momentu wykorzystania ich do finansowania działalności. Powszechna dostępność tego rodzaju lokat i możliwość prowadzenia rotacji tych rezerw pozwala na efektywne obniżenie stawki podatku dochodowego z 28% do około 26%. W zakresie sprawozdawczości finansowej obowiązują również wszystkie zasady stosowane powszechnie, na przykład zasada kosztów historycznych, księgowości narastającej, natychmiastowego rozpoznania ryzyka straty i niekredytowania dochodu bez zarobków. Pracodawcy obciążani są dodatkowo częścią składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, która podlega odliczeniom od dochodu firmy do opodatkowania.

Dochody zwolnione z opodatkowania


 • wynagrodzenie od zagranicznego pracodawcy, który nie ma stałego miejsca działalności, np. firmy, biura itp. na terenie Szwecji, które przysługuje za pracę wykonywaną w czasie krótszym niż 183 dni w okresie 12 miesięcy;
 • zwrot kosztów zakwaterowania w okresie wykonywania pracy/zlecenia w Szwecji,
 • zwrot kosztów podróży do i ze Szwecji na początku i końcu zatrudnienia/zlecenia;
 • dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od zamieszkałych za granicą artystów, sportowców i innych;
 • wynagrodzenie pobierane ze szwedzkiego urzędu lub organizacji rozwoju międzynarodowego zlokalizowanych za granicą (dotyczy osób zatrudnionych lokalnie, tzn. obywateli kraju, w którym wykonywana jest praca);
 • wynagrodzenia, które są zwolnione z opodatkowania według umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ubezpieczenie społeczne


W Szwecji każdy pracownik legalnie zatrudniony podlega powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu - na wypadek choroby, rodzicielstwa, wypadku przy pracy lub inwalidztwa. Gdy otrzymamy kartę meldunkową (numer ewidencyjny - personnummer) musimy zgłosić do zakładu ubezpieczeń (Forsakringskassan) w miejscu zamieszkania. Poza tym Szwedzi zawierają też dodatkowe ubezpieczenia, które są uzależnione od wysokości dochodów tzw. "A-Kasy" (arbetslöshetskassa). Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne zazwyczaj wynosi 33% wynagrodzenia pracownika, a pracujący na własny rachunek potrącane mają 31%. Jednak wysokość składki może się nieco różnić w zależności od konkretnego przypadku.

Podkreślić należy, iż przed wyjazdem do Szwecji należy w Polsce udać się do Krajowego Zakładu Ubezpieczeń w miejscu zamieszkania. Wydadzą nam tam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest wymagana w przypadku choroby podczas pobytu w innych krajach UE/EOG.

Przeczytaj więcej na ten temat w artykułach:
Szwecja - formalności przy zatrudnieniu, własna działalność
Praca w Szwecji - umowy, urlopy, wynagrodzenia


...

Odsłon: 39737 | ranking >>


Komentarze: 4 Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu Praca w Szwecji – podatki, ubezpieczenie społeczne:

Komentarz

piotr sikora

2010-04-14, 08:44

wspaniały artykuł, dziękuję za pomoc, może przydało by się coś o osobach prowadzących działalność i mieszkających na stałe w Szwecji


Komentarz

adam

2013-02-04, 13:32

TAK PRACUJE W SZWECJ 4 LATA I TU MIERZKAM I TU PROBLEM O STAŁY NUMER PERSONALNY MAM UMOWE NA STAŁO I NIE MOGE DOSTAC ZA ZADNE SKARBY PROSZE O POMOC dzin888@o2.pl


Komentarz

JANUSZ

2013-11-10, 18:56

Witam,mam problem w 2010 roku pracowałem w Szwecji w firmie RXXXC.Firma co miesiąc odliczała z pensji pieniądze na podatek jednak nie odprowadzała ich do urzędu skarbowego w sierpniu 2013roku urząd skarbowy w Szwecji wezwał mnie o nie zapłacony podatek od razu dostałem komornika i po raz drugi zapłaciłem podatek z odsetkami.Dlaczego mam płacić drugi raz podatek?Może ktoś był w podobnej sytuacji lub wie gdzie szukać pomocy w takim problemie,proszę napiszcie.Z poważaniem JANUSZ.


Komentarz

taxin

2013-11-13, 19:46

witam . pracowałem w Szwecji do grudnia 2011 roku i rozliczyłam się z podatku a teraz dostałem pismo że mam do zapłacenia podatek za 2012 jak to możliwe jak mnie tam nie ma i tam nie pracuje ?pozdrawiamPowiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Anna Maria Sierpińska Anna Maria Sierpińska Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Lakiernik proszkowy (k/m) - Niemcy 27.03.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Vreden

Pracownik produkcji (k/m) bez znajomości języka – również dla par! Zapewniony pewny dojazd! 18.03.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems)/Wietze

Pracownik produkcji (k/m) – Dla par i singli! 12.03.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems)/Wietze

Sprzedawca w budce z przekąskami (k/m) – Niemcy 27.03.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Schüttorf

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi regulacjami... WHO będzie debatować nad dokładniejszymi regulacjami... mgAZYiXDbHn: djhPosSxwNgE

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... ipovJMUzkSAsWjC: bXDjEylnrW

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... FzrfLWUIZlCMcQ: PFeqMvlkJyA

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... RkarPuqGjXBFVe: JrQtBKFomLlWgei

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy