Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Norwegia - formalności przy zatrudnieniu

22.06.2009 Autor: Anna Maria Sierpińska[ 0 komentarzy ]

Królestwo Niderlandów to państwo bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo, mimo że jest to najrzadziej, po Islandii, zaludnione miejsce w Europie. To kraj, który słynie z pięknych krajobrazów, ale także z niskiego stopnia bezrobocia, wysokich zarobków oraz dobrych warunków pracy. Norweski rynek pracy jest bardzo atrakcyjny i stwarza wiele możliwości, dlatego też w celach zarobkowych do Norwegii emigruje wiele osób. Obecnie, aby podjąć pracę w Norwegi do 3 miesięcy nie trzeba posiadać już żadnych zezwoleń na pracę.

Formalności


Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest związana układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Toteż z chwilą rozszerzenia UE w dniu 1 maja 2004 roku Norwegia, jak większość państw europejskich – zastosowała w stosunku do nowych państw członkowskich ograniczenie swobodnego przepływu pracowników. Aby podjąć pracę w Norwegii należało najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt i pracę - wydawane pod warunkiem posiadania oferty zatrudnienia. Jednak z dniem 1 maja 2009 roku w Norwegii zniesiono przepisy przejściowe dla pracowników z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Polski i Węgier. Obecnie tylko pracownicy z Bułgarii i Rumunii ujęci są przepisami przejściowymi.

Wedle obowiązującego prawa na terenie Norwegii obywatele UE/EOG/EFTA mogą przebywać bez konieczności posiadania wizy, do trzech miesięcy. Osoby, które szukają pracy mogą przebywać w Norwegii do sześciu miesięcy, pod warunkiem zarejestrowania się w AETATEN (urząd pracy). Po tym czasie należy uzyskać zezwolenie na pobyt, które uprawniać nas będzie do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Zezwolenie na pobyt wydawane jest dla obywateli UE/EOG/EFTA czyli:
 • Pracowników: osób samozatrudnionych (osoby prowadzące własną firmę, które będą prowadzić stałą działalność w Norwegii);
 • Dostawców usług (np. osoba zatrudniona u zagranicznego pracodawcy, która w jego imieniu ma wykonać usługę/zlecenie w Norwegii);
 • Usługobiorców (osoby, które kupują usługi w czasie pobytu w Norwegii);
 • Studentów;
 • Osób otrzymujących stałe, regularne świadczenia lub posiadające własne środki;
 • Osób, które pracowały w Norwegii i zakończyły aktywność zawodową
Wniosek o pozwolenie na pobyt należy złożyć w norweskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych lub w najbliższym komisariacie policji na terenie Norwegii.

Formularze dostępne są na stronie www.udi.no. W placówce wypełniamy odpowiedni formularz, podpisujemy i składamy go, dołączając paszport lub dowód osobisty, umowę o pracę i zdjęcie paszportowe. Poza tym należy też przedłożyć następującą dokumentację:
 • pracobiorcy muszą przedłożyć dowód zatrudnienia (odrębny formularz) lub umowę o pracę, w której określona jest płaca, zakres obowiązków i okres zatrudnienia;
 • osoby samozatrudnione muszą przedłożyć opis działalności. Może być wymagana dalsza dokumentacja, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności czyli np. przedstawienie biznesplanu przedsięwzięcia, ew. kontraktów na wykonanie konkretnych usług. Dokumenty te należy załączyć do dokumentów składanych przy rejestracji w rejestrze w Bronnoysund (www.brreg.no);
 • dostawcy usług muszą przedłożyć pisemny opis rodzaju i czasu trwania zlecenia, dokumentację dotyczącą zlecenia i płatności;
 • usługobiorcy muszą przedłożyć opis/dokumentację odbioru usługi i dokumentację udowadniającą, że za usługę zapłacono;
 • studenci muszą przedłożyć dokumentację przyjęcia przez instytucję kształcącą, dokumentację lub oświadczenie, że zapewnione jest pokrycie kosztów utrzymania oraz ubezpieczenie zdrowotne w postaci ubezpieczenia prywatnego, formularz z serii E (dostępny w instytucji ubezpieczeniowej w kraju ojczystym) lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG/EFTA muszą przedłożyć dokumentację poświadczającą pokrewieństwo. Dokumentacja dodatkowa uzależniona jest od podstawy otrzymania pozwolenia przez główną osobę i związków pokrewieństwa z członkami rodziny;
 • osoby, które otrzymują stałe, regularne świadczenia lub posiadają własne środki, muszą przedłożyć: albo poświadczenie z kraju ojczystego o rencie/emeryturze/ubezpieczeniu itp. lub innym świadczeniu i dokumentację poświadczającą czas trwania świadczenia albo dokumentację poświadczającą posiadanie własnych środków.
Czas oczekiwania na pozwolenie na pobyt jest różny, zależy to pewnie od wpłyniętych wniosków. Wnioski o pobyt rozpatruje Utlendingsdirektoratet (UDI) Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo.

Adres urzędowania:
Hausmannsgate 21
Telefon: (+47) 23 35 15
Faks: (+47) 23 35 15
www.udi.no
E-mail: udi@udi.no

W przypadku, gdy wniosek o pobyt zostanie odrzucony możemy bezpłatnie złożyć odwołanie do UDI. Gdyby jednak instytucja ta nie zmieniła zdania, to wniosek może rozpatrywać też Komisja ds. Imigracji (UNE). Jeśli nasza umowa o pracę jest ważna przez okres krótszy niż jeden rok to zezwolenie na pobyt zostanie udzielone odpowiednio do okresu trwania umowy. A gdy umowa podpisana jest na czas nieokreślony - pozwolenie na osiedlenie, daje nam prawo do zamieszkania w Norwegii do 5 lat.

Szczegółowe informacje możemy uzyskać na stronie stronie www.udi.no lub kontaktując się z najbliższą norweską placówką dyplomatyczną lub z Działem Informacji UDI, tel. (+ 47) 23 35 16 00, e-mail ots@udi.no w języku norweskim lub angielskim.

Obowiązek rejestracji w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret)


Osoby, które pracują, studiują lub otrzymały zezwolenia na podstawie tzw. łączenia rodzin mają obowiązek rejestracji w najbliższym Urzędzie Ewidencji Ludności. Urzędnikowi okazujemy paszport lub inny dokumentu tożsamości. W zależności od czasu pobytu otrzymujemy tymczasowy numer personalny czyli D-numer, albo stały numer personalny ID-numer - składający się z 11 cyfr. W przypadku, gdy zmienimy adres zamieszkania lub wyjedziemy z Norwegii powinniśmy powiadomić Urząd Ewidencji Ludności w ciągu ośmiu dni. Możemy tego dokonać także w formie pisemnej wysyłając odpowiedni formularz drogą elektroniczną.

Obowiązek rejestracji w Urzędzie Podatkowym (Likningskontoret)


Każdy mieszkaniec Norwegii musi płacić podatek dochodowy. Tak więc po zawarciu umowy z pracodawcą powinniśmy udać się do Urzędu Podatkowego (Likningskontoret) w miejscu zamieszkania, aby otrzymać kartę rozliczeń podatkowych. W celu rejestracji do Urzędzie Podatkowym powinniśmy zabrać ze sobą: naszą umową o pracę, paszport, pozwolenie na pobyt, swój norweski D-nummer lub pesel norweski (fodselsnummer), jeżeli mamy taki numer. Należy podać też Urzędowi Podatkowemu adres pocztowy w Norwegii.
W przypadku zmiany adresu należy koniecznie poinformować o tym Urząd Podatkowy. Gdy pierwszy raz ubiegamy się o kartę podatkową - otrzymamy numer rejestracyjny: D-nummer lub pesel norweski (fodselsnummer). Numer zostaje nadrukowany na karcie podatkowej i służy do identyfikacji w placówkach publicznych. Kartę otrzymuje się co roku. W razie potrzeby można też wymienić kartę przed upływem roku podatkowego. Kartę podatkową musimy wykazać swojemu pracodawcy, aby mógł obliczyć prawidłową stawkę potrącenia podatku od pensji. W przeciwnym razie pracodawca będzie ustawowo potrącał 50% podatku z wynagrodzenia. Ponadto numer ten jest również potrzebny do założenia konta bankowego w Norwegii.

Krajowy Zakład Ubezpieczeń (Trygdekontor)


Każda osoba pracująca i płacąca podatki w Norwegii automatycznie podlega - Norweskiemu Systemowi Ubezpieczeń Społecznych.
Pracodawca jest w obowiązku odliczyć odpowiednią kwotę od wynagrodzenia pracownika na składki ubezpieczeniowe. W Krajowym Zakładzie Ubezpieczeń procedurę rejestracji przeprowadza pracodawca. Ale w przypadku, kiedy np. pracownik ma prawo do zasiłku na dziecko, musi udać się osobiście do norweskiego lokalnego oddziału Krajowego Zakładu Ubezpieczeń. Podkreślić należy, iż ubezpieczonemu pracownikowi przysługuje prawo m.in. do: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, emerytury (wiek emerytalny to 67 lat), renty. Przed wyjazdem do Norwegii należy udać się w Polsce do Krajowego Zakładu Ubezpieczeń w miejscu zamieszkania. Wydadzą nam tam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest wymagana w przypadku choroby podczas pobytu w innych krajach UE/EOG. A gdy uzyskamy już pozwolenie na pobyt na terenie Królestwa Niderlandów to możemy ubiegać się o norweską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Przeczytaj więcej na ten temat w artykułach:
Praca w Norwegii – umowy, urlopy, wynagrodzenia

Praca w Norwegii – podatki


...

Odsłon: 9414 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Norwegia - formalności przy zatrudnieniu nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Anna Maria Sierpińska Anna Maria Sierpińska Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Pracownik produkcji (k/m) - Niemcy - Również dla par! 13.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems)/Wietze

Pracownik działu wysyłki (k/m) - Niemcy 13.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: okolice Halle an der Salle

Praca na ferie dla studentów i uczniów - Niemcy 22.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems)/Wietze

Komisjoner (k/m) - Ibbenbüren / Emsdetten - Niemcy 22.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Ibbenbüren / Emsdetten

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

W centrum Polski głośno o biotechnologii W centrum Polski głośno o biotechnologii ruoSTnEFQ: SjmXYRoW

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... TsyvDknmHOf: bVoyTUsFv

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... RpWHFEimB: QSOUPuRb

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... zcKEJrTxj: bKJcnlhaSUryxME

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy