Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Gruzji w latach 2004-2008 cz. 1

22.06.2012 [ 0 komentarzy ]
Pod koniec stycznia 2006 roku prezydent Rosji Wladimir Putin stwierdził, że Abchazji i Osetii Południowej należy się przyznanie niepodległości

Pod koniec stycznia 2006 roku prezydent Rosji Wladimir Putin stwierdził, że Abchazji i Osetii Południowej należy się przyznanie niepodległości
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin-6.jpg

Michaił Saakaszwili - prezydent Gruzji

Michaił Saakaszwili - prezydent Gruzji
Źródło: WikimediaCommons

Po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w grudniu 1991 roku powstało piętnaście niepodległych republik, w tym Republika Gruzji.

Płaszczyzna polityczna„Rewolucja róż”
, która miała miejsce w listopadzie 2003 roku, otworzyła nowy rozdział w polityce Gruzji poprzez wprowadzenie szeregu zmian w zakresie symboliki narodowej i państwowej. Wydarzenie to stało się pierwszą udaną próbą przejęcia władzy przez demokratyczną opozycję, co stało się motorem napędowym dalszych przemian politycznych na obszarze postradzieckim. Odsunięto od władzy Eduarda Szewardnadze, a nowym prezydentem został Michaił Saakaszwili. Po objęciu przez niego urzędu, polityka Gruzji obrała kierunek prozachodni. Saakaszwili dążył do poprawy stosunków europejskich oraz stosunków pomiędzy zbuntowanymi republikami - Abchazji i Osetii, znajdującymi się na terenie Gruzji, a dążącymi do autonomii. Dążył również do poprawy stosunków z Federacją Rosyjską, która nie akceptowała chęci zmiany statusu wymienionych republik na niezależne. Natomiast cel polityki zagranicznej władz rosyjskich pozostawał jeden: było nim zachowanie wpływów na wydarzenia polityczne w Gruzji.

Wiosną 2004 roku prezydent Saakaszwili złożył wizytę prezydentowi Władimirowi Putinowi w Moskwie. Na spotkaniu uzgodniono ustanowienie wspólnych patroli w regionach granicznych oraz wznowienie procesu pokojowego w Abchazji. Wydawało się, że istnieje możliwość podpisania porozumienia ramowego o stosunkach bilateralnych. Jednak napięcia i niepokoje zbuntowanych republik oraz liczne oskarżenia skierowane w stronę prezydenta Gruzji przez władze rosyjskie zatrzymały ten proces. Władze rosyjskie zdały sobie sprawę z tego, iż zmiana rządu w Gruzji oraz objęcie najważniejszego urzędu w państwie przez Saakaszwilego stanowi poważne zagrożenie. Prozachodni kierunek w polityce oraz deklaracje ze strony gruzińskiego rządu dla pełnej integracji z Unią Europejską i NATO stanowią poważne zagrożenie dla kontroli regionu i konieczna jest natychmiastowa interwencja.

Polityka Rosji skierowała wówczas swoje ostrze przeciwko działalności Saakaszwilego. Po kilku miesiącach prezydentury zarzucono mu, iż polityka, którą prowadzi jest autorytarna, a życie materialne obywateli ulega pogorszeniu, chociaż podstawowym celem działań publicznych Saakaszwilego była chęć zjednoczenia ziem gruzińskich oraz uregulowania ich statusu. Media rosyjskie przedstawiały prezydenta Gruzji oraz Gruzję, jako wroga politycznego. Dążono do skompromitowania Saakaszwilego oraz jego zwolenników na arenie międzynarodowej.
W lutym 2005 roku miała miejsce w Gruzji kolejna wizyta szefa dyplomacji Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa. Zakończyła się ona skandalem, gdyż Ławrow odmówił złożenia wieńca pod pomnikiem gruzińskich żołnierzy, poległych w wojnie w Abchazji.
10 marca 2005 roku parlament Gruzji uchwalił rezolucję, która miała wpłynąć na delegalizacją rosyjskich baz na terytorium gruzińskim od stycznia 2006 roku, jeśli nie doszłoby do podpisania wcześniejszego porozumienia. Moskwa zgodziła się na podpisanie porozumienia, przewidującego zamknięcie bazy Akhalkalaki do 1 października 2007 roku oraz zamknięcie bazy w Batumi do końca 2008 roku. W lipcu 2005 roku władze gruzińskie oskarżyły Rosjan o zorganizowanie krwawego zamachu w Gori, w którym zginęło trzech policjantów. Pokojowe siły rosyjskie, które stacjonowały w Abchazji oraz w Osetii Południowej zostały oskarżone przez rząd Gruziński o sprzyjanie separatystom. W stronę ośrodka decyzyjnego na Kremlu padło oskarżenie o realizowanie polityki sztucznego utrzymywania tzw. zamrożonych konfliktów.

11 października 2005 roku parlament Gruzji uchwalił rezolucję, w której nakazywano rosyjskim siłom pokojowym znajdującym się w zbuntowanych republikach podjęcie walki o utworzenie pokoju oraz utworzenie dogodnych warunków w celu powrotu uchodźców. W przypadku wydania decyzji odmownej, Gruzja nie zgodziłaby się na stacjonowanie rosyjskich sił pokojowych oraz wprowadzenie sił międzynarodowych. Ośrodek decyzyjny w Moskwie uznał rezolucję za prowokację oraz akt utrudniający rozwiązanie kwestii spornych Abchazji oraz w Osetii Południowej. Pod koniec stycznia 2006 roku prezydent Rosji Wladimir Putin stwierdził, że Abchazji i Osetii Południowej należy się przyznanie niepodległości. Decyzję motywował przykładem uzyskania niepodległości przez Kosowo. Gruzja uchwaliła wówczas rezolucję, która pozwoliła na wycofanie rosyjskich wojsk pokojowych z Osetii Południowej.
We wrześniu 2006 roku zatrzymano w Gruzji separatystów współpracujących z Rosją pod zarzutem przygotowania zamachu stanu, co wpłynęło na pogorszenie relacji na linii Moskwa – Tbilisi. Rosja odwołała wówczas ambasadora z Tbilisi i wycofała personel dyplomatyczny. Zerwano komunikację lądową, morską i powietrzną z Gruzją oraz wstrzymano wydawanie wiz. Z terytorium Federacji Rosyjskiej zostało deportowanych kilka tysięcy Gruzinów nieposiadających ważnych paszportów. Zamknięto gruzińskie sklepy i restauracje, a w szkołach wprowadzono identyfikację gruzińskich dzieci.

31 marca 2006 roku w Soczi podpisano porozumienie pomiędzy Gruzją a Rosją w zakresie baz wojskowych. 27 czerwca 2007 roku odbyło się uroczyste przekazanie bazy Akhalalaki, natomiast w listopadzie tego roku - przekazanie bazy w Batumi. Z dniem przekazania baz, wojska rosyjskie opuściły terytorium Gruzji. Wydawało się, że polityka władz rosyjskich osiągnęła w tym momencie swoje cele, jednak wypowiedź rosyjskiego ambasadora Kowalenki w 2007 roku, który w wywiadzie dla telewizji Imedi stwierdził, iż „Gruzja się kurczy i w końcu zniknie” , wpłynęła na ponowne rozjątrzenie sytuacji.

Na spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawiciel Rosji we wrześniu 2007 roku, sprawujący rotacyjne przewodnictwo w najwyższym organie ONZ Witalij Czurkin, oskarżył Tbilisi o atak na „centrum treningu antyterrorystycznego”. Celem wystąpienia było uzyskanie rezolucji potępiającej Gruzję przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Jednak inicjatywa została zablokowana przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Ukazało to ograniczoną zdolność władz rosyjskich do zmobilizowania społeczności międzynarodowej przeciwko Gruzji. Dopiero wizyta Siergieja Ławrowa w Gruzji przyniosła zmianę kursu polityki władz rosyjskich. Rosja wznowiła bezpośrednie połączenia lotnicze pomiędzy oboma stolicami, a po uzyskaniu niepodległości przez Kosowo zaczęła zmieniać politykę względem Abchazji i Osetii Południowej. Usunięto ograniczenia handlowe i finansowe wobec Abchazji, a w kwietniu 2008 roku Władimir Putin zapowiedział zwiększenie wsparcia dla tych obszarów.

Na początku 2008 roku istniała realna perspektywa zaproszenia dwóch byłych republik ZSRR Gruzji oraz Ukrainy do członkostwa w NATO. W marcu 2008 roku ambasador Rosji przy NATO Dmitrij Rogozin oświadczył agencji Reuters, że potencjalne członkostwo w NATO zapoczątkuje secesję Abchazji i Osetii Południowej. Władze rosyjskie stawiały sobie za cel stworzenie podstaw prawnych z Abchazją i Osetią Południową. Do poważnych napięć między Federacją Rosyjską a Gruzją dochodziło już w 2008 roku. Po szczycie NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku, Rosja dawała ostrzeżenia Gruzji, po tym jak zapewniono, że Gruzja i Ukraina staną się członkami NATO. Potencjalne członkostwo Gruzji i Ukrainy w NATO byłoby poważnym zagrożeniem dla zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego – stwierdził w wywiadzie Dmitrij Miedwiediew.
W kwietniu 2008 roku Federacja Rosyjska oświadczyła, że gotowa jest użyć wszelkich instrumentów militarnych w celu ochrony obywateli zamieszkujących tamtejsze terytoria. Instrumentem nacisku miała być tzw. polityka paszportyzacji, a w szczególności brak możliwości uzyskania przez Gruzinów paszportów rosyjskich. Rosja, zabezpieczając swoje interesy i wpływy na tym terytorium, oskarżyła rząd Gruziński o przygotowanie napaści zbrojnej, przez co zwiększono liczbę rosyjskich wojsk pokojowych. Poprzez pełne wsparcie oraz pomoc Abchazji i Osetii Południowej Rosja uzyskała dodatkowe płaszczyzny nacisku na Saakaszwilego.
Działania Rosji stały się wprost proporcjonalne do działań podjętych przez Gruzję. Rosja, pod pretekstem naprawy linii kolejowych, wysłała 400 nieuzbrojonych żołnierzy. Następnie Siergiej Ławrow dążył do przekonania Gruzji do podpisania umowy, która byłaby gwarancją stabilności i bezpieczeństwa na tych terenach. Finał zatargów pomiędzy Rosją a Gruzją miał miejsce 7 sierpnia 2008 roku wraz z wybuchem wojny w Abchazji i Osetii Południowej. Rosja, posiadając większy potencjał militarny, łatwo i skutecznie uporała się z wojskami gruzińskimi. W wyniku działań mediacyjnych prezydenta Francji Nikolasa Sarkozy’ego wojna trwała zaledwie kilka dni. Porozumienie zostało podpisane, a Rosja ogłosiła całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terenów spornych oraz wprowadzenie do tzw. stref buforowych na terytorium Gruzji 200-osobowego zespołu europejskich obserwatorów. 26 sierpnia 2008 roku prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał dekrety o pełnym uznaniu niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Po uznaniu niepodległości republiki pozostały jednak uzależnione od Rosji, szczególnie pod względem ekonomicznym i energetycznym. Spowodowało to zerwanie przez Gruzję relacji z Rosją. Rząd gruziński podjął decyzję o wyjściu Gruzji ze struktur Wspólnoty Niepodległych Państw, ponieważ nieoderwanie się oraz nieodcięcie się od działań ośrodka decyzyjnego na Kremlu spowodowałoby dalsze naciski polityczne.
Obecnie Rosja również stosuje określone instrumenty nacisku na władze gruzińskie.
Jak podaje Robert Potocki obecnie Rosja stosuje instrumenty takie, jak:
  • „czarna propaganda”
  • użycie siły
  • uznanie Abchazji i ROP (Rosja, jako z pierwszych państw uznała obie autonomiczne republiki)
  • garnizony wojskowe w parapaństwach
  • blokada ekonomiczna
  • status imigrantów w Rosji
  • polityka wizowa...

Odsłon: 3943 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Gruzji w latach 2004-2008 cz. 1 nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-
Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą -

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

Boże Narodzenie w Szwecji Boże Narodzenie w Szwecji ablahabla: xd

Praca w Austrii - umowa, urlop, wynagrodzenie... Teresa Kruczek: Mój mąż pracuje od sierpnia. Czy należy się mu 13i14 w firmie teampool?

Absurdalne przepisy w Unii Europejskiej... mateu: mit dwutlenku węgla obalony lata temu. poczytać o wielkich roślinach, dinozaurach...

Promocja Portugalii na Web Summit... Wojtek Kyzik: swietne!

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy