Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Szwajcarskie pieniądze dla Polski

03.06.2012 Autor: Paulina Bogacz[ 0 komentarzy ]
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy obejmuje inwestycje w transport publiczny w Warszawie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy obejmuje inwestycje w transport publiczny w Warszawie
Źródło: WikimediaCommons

Przejście graniczne w Połowcach - podstawowym celem projektu jest wzrost efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka

Przejście graniczne w Połowcach - podstawowym celem projektu jest wzrost efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka
Źródło: WikimediaCommons

Ponad 406,6 mln zł zostanie przekazane Polsce w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na taką kwotę opiewa 8 kolejnych umów podpisanych 1 czerwca 2012 roku.

Dotyczą one m.in. rozwoju transportu, energii odnawialnej, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony granic. Oznacza to, że w Programie zawarto umowy na blisko 94 proc. środków. Polska otrzymuje szwajcarską pomoc od 2007 roku i jest jej największym beneficjentem.

Nowe projekty w Szwajcarko-Polskim Programie Współpracy:


 • TRANSPORT W WARSZAWIE


  Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej
  Instytucja Realizująca: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
  Grant: 57 809 924 zł – poziom dofinansowania 57%
  Całkowite koszty: 124 709 081 zł

  Głównym działaniem projektu jest zakup 6 elektrycznych jednostek trakcyjnych wraz ze stworzeniem Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu.
 • ENERGIA ODNAWIALNA W MAŁOPOLSKICH i MAZOWIECKICH SZPITALACH  1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej
  Instytucja Realizująca: Województwo Małopolskie
  Grant: 38 281 411 zł - poziom dofinansowania 85%
  Całkowite koszty: 45 596 878 zł

  Podstawowym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej trzech szpitali małopolskich: Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie. Głównym działaniem projektu są prace modernizacyjne w wyżej wymienionych szpitalach, m.in.: instalacja gazowych pomp ciepła, modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników na typ higieniczny, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, instalację agregatów do odzysku ciepła z agregatów wody lodowej, instalację systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami, zainstalowanie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), Building Managment System (BMS).

  2) Budowa Systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej.
  Instytucja Realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  Grant: 29 438 621 zł - poziom dofinansowania 85%
  Całkowite koszty: 34 633 673 zł

  Główne działanie projektu to montaż instalacji solarnych na dwunastu szpitalach objętych projektem wraz z niezbędnymi działaniami towarzyszącymi, takimi jak modernizacja starych pomieszczeń kotłowni czy wymiana węzłów cieplnych.
 • KOLEKTORY SŁONECZNE W DORZECZU WISŁOKI


  Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
  Instytucja Realizująca: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
  Grant: 62 110 686 zł– poziom dofinansowania 75%
  Całkowite koszty: 82 814 248 zł

  Projekt będzie realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, tworzony przez 20 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki szwajcarskim środkom planowany jest montaż kolektorów słonecznych na 117 budynkach użyteczności publicznej oraz 4 266 budynkach prywatnych, montaż układów fotowoltaicznych na 4 budynkach użyteczności publicznej, organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie, realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej.
 • ELEKTROCIEPŁOWNIA W LĘBORKU


  Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork.
  Instytucja Realizująca: Miasto Lębork
  Grant: 33 575 026 zł – poziom dofinansowania 85%
  Całkowite koszty: 39 500 029 zł

  Podstawowym celem jest budowa biogazowi opalanej biomasą i przyłączenie do systemu ciepłowniczego miasta Lębork.
 • PROFILAKTYKA ZDROWOTNA


  Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
  Instytucja Realizująca: Główny Inspektorat Sanitarny (GIS)
  Grant: 10 587 730 zł – poziom dofinansowania 85%
  Całkowite koszty: 12 456 154 zł

  Podstawowym celem jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. Przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim będzie realizowane od lipca 2012 r. do grudnia 2016 r. Program będzie wdrażany w partnerstwie 4 instytucji, podlegających Ministerstwu Zdrowia:
  Instytutu Medycyny Wsi, Instytutu Medycyny Pracy, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Elementem centralnym programu, integrującym informacyjnie wszystkie działania programowe jest zestaw 3 platform (stron) internetowych pod wspólną nazwą: System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ). Program obejmuje szkolenia dla kadry medycznej, nauczycieli, szkół, a także przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej.
 • PRZEJŚCIE GRANICZNE W POŁOWCACH


  Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach.
  Instytucja Realizująca: Wojewoda Podlaski
  Grant: 52 076 950 zł – poziom dofinansowania 85%
  Całkowite koszty: 61 267 000 zł

  Podstawowym celem projektu jest wzrost efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka, położonym na granicy polsko-białoruskiej, stanowiącej jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.
  Projekt zakłada realizację następujących zadań: wybudowanie 7 obiektów infrastruktury przejścia granicznego, budowę sieci zewnętrznych z obiektami towarzyszącymi, pierwsze wyposażenie obiektów.
 • MIGRACJE


  Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce.
  Instytucja Realizująca: Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Grant: 4 781 805 zł - poziom dofinansowania 85%
  Całkowite koszty: 5 625 653 zł

  Podstawowym celem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań dla stojących przed Polską wyzwań migracyjnych oraz stworzenie odpowiednich instrumentów dla integracji migrantów oraz zarządzania migracjami. Projekt będzie realizowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w partnerstwie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji. Głównym działaniem projektu będzie budowa platformy współpracy między migrantami i instytucjami mającymi wpływ na proces migracji, szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych, opracowanie i wdrożenie szkolenia z zakresu orientacji kulturowej dla migrantów.


Pół miliarda franków szwajcarskich dla Polski


Polska jest największym odbiorcą funduszy szwajcarskich. Z ogólnej kwoty wsparcia wynoszącej ponad 1 mld franków szwajcarskich, nasz kraj otrzyma blisko połowę środków. Oprócz Polski, z pomocy Szwajcarii korzysta również dziewięć innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Preferencje dla południowo – wschodniej Polski
Program obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, przy czym co najmniej 40% środków całego Programu zostanie przeznaczone na wsparcie czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Stan wdrażania


Dotychczas przeprowadzono 14 konkursów w ramach SPPW, dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Wsparcie otrzymały też: projekt dotyczący zwiększania konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu oraz projekt dotyczący wspierania zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym, w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym.
Do tej pory strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 53 umowy na łączną kwotę 431,4 CHF stanowiącą prawie 94 proc. dostępnej alokacji Programu wynoszącej 489 mln CHF.

Nabory wniosków


27 kwietnia 2012 rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie tzw. projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym tj. na edukację publiczną, działania kontrolne, wsparcie partycypacji w polityce publicznej. Nabór zakończy się 27 czerwca 2012 r. Kwota dofinansowania dla projektu wynosi od 10 000 CHF do 60 000 CHF. Więcej informacji na www.swissgrant.pl

Ponadto, 1 września 2012 r. rozpocznie się kolejny nabór w ramach Funduszu Stypendialnego na projekty obejmujące wyjazdy stypendialne doktorantów i młodych naukowców w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.programszwajcarski.gov.pl


...

Odsłon: 3604 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Szwajcarskie pieniądze dla Polski nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Paulina Bogacz Paulina Bogacz Redaktor TwojaEuropa.pl
Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Stolarz budowlany (k/m) - montaż okien i drzwi 27.03.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Północno-zachodnie Niemcy

Sprzedawca w budce z przekąskami (k/m) – Niemcy 27.03.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Schüttorf

Koordynator (m/k) z j. niemieckim 27.03.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Wietze

Koordynator (m/k) z j. niemieckim 18.03.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Wietze

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi regulacjami... WHO będzie debatować nad dokładniejszymi regulacjami... mgAZYiXDbHn: djhPosSxwNgE

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... ipovJMUzkSAsWjC: bXDjEylnrW

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... FzrfLWUIZlCMcQ: PFeqMvlkJyA

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... RkarPuqGjXBFVe: JrQtBKFomLlWgei

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy