Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

28.05.2009 [ 0 komentarzy ]


Źródło: stock.xchng

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, chociaż istnieje od wielu lat, w prawie europejskim umieszczona została w zasadzie dopiero w Traktacie z Maastricht, a następnie rozwinięta w Traktacie Amsterdamskim.

Konwencja brukselska


Konwencja brukselska dotycząca jurysdykcji i uznawania oraz wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych została podpisana w 1968 roku przez państwa EWG. Na podstawie protokołu do tej konwencji z 1971 roku, ETS uzyskał kompetencje do dokonania wykładni konwencji. Jednak po podpisaniu konwencji, państwa członkowskie długo nie potrafiły rozszerzyć współpracy w sprawach cywilnych na inne zagadnienia, w ramach WE. Z tego względu współpraca państw członkowskich w tym zakresie odbywała się za pomocą instrumentów przyjmowanych poza ramami Wspólnoty, m.in. poprzez Haską Konferencję Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Radę Europy.

Postanowienia konwencji w zakresie jurysdykcji umożliwiają poddanie sporu pod jurysdykcję różnych państw członkowskich, a więc powód ma możliwość złożenia pozwu w państwie, którego prawo zapewni mu najkorzystniejszy dla niego wyrok.
Z chwilą wejścia w życie Traktatu z Maastricht, współpraca sądowa w sprawach cywilnych została włączona do III filaru. Współpraca ta odbywała się od tej pory nadal drogą międzyrządową, ale inicjatywę prawodawczą uzyskała także Komisja Europejska. W następstwie tego 26 maja 1997 roku zawarto konwencje o uproszczeniu przekazywania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, a 28 mają 1998 roku konwencję o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich. 23 listopada 1995 roku zawarto konwencję o postępowaniu w sprawach upadłościowych. Pomimo, że żadna z tych konwencji nie weszła w życie, stały się one podstawą do prac nad rozporządzeniami dotyczącymi tych samych kwestii, po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego, który przeniósł politykę imigracyjną, wizową, azylową i inne polityki związane z przepływem osób, w tym także współpracę sądową w sprawach cywilnych z III filaru do Tytułu IV TWE.

Podstawy traktatowe WSSC


Normę kompetencyjną dla stanowienia aktów prawnych z zakresu WSSC stanowi art. 65 w zw. Z art. 61 lit.c) TWE. Przepis ten mówi, że Rada UE przyjmuje środki z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych, mające skutki transgraniczne zmierzające do poprawy i uproszczenia systemu transgranicznego dostarczania aktów sądowych i pozasądowych, współpracy w dziedzinie gromadzenia dowodów, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, w tym decyzji pozasądowych, a także wspierania zgodności norm mających zastosowanie w państwach członkowskich w dziedzinie kolizji ustaw i sporów o właściwość; usuwania przeszkód w należytym biegu procedur cywilnych, wspierając w razie potrzeby zgodność norm procedury cywilnej mających zastosowanie w państwach członkowskich.
Interpretacja aktów prawnych z zakresu WSSC należy do ETS. Zgodnie z orzecznictwem ETS, akty prawa wspólnotowego podlegają wykładni autonomicznej tzn. wykładni co do zasady oderwanej od systematyki prawa krajowego, dlatego akty te należy interpretować i stosować w taki sam sposób w całej Wspólnocie. Poza tym sądy krajowe przy stosowaniu aktów prawnych z zakresu WSSC powinny uwzględniać orzeczenia wydane przez sądy krajowe innych państw członkowskich oraz orzeczenia ETS wydane na gruncie konwencji brukselskiej. Praktyka taka ma na celu ujednolicenie interpretacji aktów z zakresu WSSC w całej Unii.

Źródła prawa w zakresie WSSC


Najważniejsze akty przyjmowane są w drodze rozporządzeń, głównie dlatego, że nie wymagają ratyfikacji, są bezpośrednio stosowane w systemach prawa krajowego i mogą wywołać skutek bezpośredni. Akty wydawane w zakresie WSSC, jako akty prawa wspólnotowego, podlegają stosowaniu zgodnie z ogólnymi zasadami tego prawa. Akty prawa wspólnotowego mają pierwszeństwo przed aktami prawa krajowego,

Dorobek WE w zakresie WSSC obejmuje następujące akty prawne:
  • Rozporządzenie Rady w sprawie postępowania upadłościowego z 2000 roku
  • Rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków z 2000 roku
  • Rozporządzenie Rady w sprawie doręczania w państwach członkowskich, sądowych i pozasądowych dokument w sprawach cywilnych i handlowych z 2000 roku
  • Rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych z 2001 roku
  • Rozporządzenie Rady w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych z 2001 roku
  • Rozporządzenie Rady dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej z 2003 roku
  • Rozporządzenie o ustanowieniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych z 2004 roku
  • Dyrektywa Rady przyjęta w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze z 2003 roku

Celem WSSC jest także rozpowszechnianie wiadomości na temat zasad postępowania cywilnego w innych państwach członkowskich, orzeczeń wydawanych w sprawach WSSC przez sądy krajowe i przez ETS oraz informacji dotyczących organów właściwych w poszczególnych państw do wykonywania zadań z zakresu WSSC.

Informacje na temat projektów aktów prawnych z zakresu WSSC zamieszczane są na stronach Komisji Europejskiej. Na stronie Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych publikowane są informacje na temat obowiązujących aktów prawnych oraz wiadomości związane z prowadzeniem spraw cywilnych i handlowych w poszczególnych krajach członkowskich UE. Na stronach ETS, można znaleźć orzeczenia Trybunału oraz orzecznictwo dotyczące stosowania Konwencji Brukselskiej przez sądy krajowe.

Źródło: J. Barcz „Prawo UE. Prawo materialne i polityki”, 2006.


...

Odsłon: 6285 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Współpraca sądowa w sprawach cywilnych nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-
Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Profesjonalny Sprzątacz, dobry niemiecki, Hof Niemcy 16.03.2018 Kraj: Niemcy Miasto: Hof

Opieka nad samotną Panią - 05.04 - 1350 € ok. Hannoveru 22.03.2018 Kraj: Niemcy

Kierowca CE –chłodnia– Essen – do 2430 Euro 16.03.2018 Kraj: Niemcy

Praca od zaraz/ 1750 €- opieka nad 2 osobami/ 70 km od Drezna 13.03.2018 Kraj: Niemcy

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieSexi randki pisze: Szukasz ciekawych portali randkowych lub kamerek online? Porad jak optymalnie ustawić >> 10.11.2017 16:50     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieNajlepsza konferencja controllingowa w Polsce już 22 listopada w Warszawie! Akademia Controllingu Sp. z o.o. pisze: Już 22 listopada zapraszamy na 45 edycję bezpłatnej konferencji „Jak prawidłowo >> 09.10.2017 11:42     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiewww.ubezpieczeniaoc.org.pl Bodix Perlo pisze: Kończy się wam ubezpieczenie oc, ac i nie chcecie przepłacać. Zapraszam na >> 17.08.2017 10:13     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

Nie zdałeś prawa jazdy w Polsce? Jedź na Ukrainę... Nie zdałeś prawa jazdy w Polsce? Jedź na Ukrainę... Barbara: bardzo pomocna jest ta Wasza strona: www.twojaeuropa.pl Dzięki

Życzenia wielkanocne po angielsku... Barbara: Dziękuje za życzenia, szkoda, ze są one bez tłumaczenia. Dla osób takich jak...

Nie zdałeś prawa jazdy w Polsce?... Waldek: Mam prawo jazdy kategorii od 42 lat. Codziennie jeżdżę samochodem od 28 lat....

7 cudów Portugalii Wojtek Kyzik: Dlaczego aż tak dużo Portugalii?

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy