Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej w latach 1975 -1986

17.04.2011 Autor: Bartek Wiśniewski[ 0 komentarzy ]
Zamachy terrorystyczne są wymierzone najczęściej w anonimowych ludzi

Zamachy terrorystyczne są wymierzone najczęściej w anonimowych ludzi
Źródło: commons.wikimedia.org

Pominik upamiętniający układ z Schengen

Pominik upamiętniający układ z Schengen
Źródło: pl.wikipedia.org

Międzynarodowy terroryzm jest zjawiskiem, który godzi w poczucie naszego bezpieczeństwa. Czy jako obywatele Unii Europejskiej jesteśmy bezpieczni?

Czym jest terroryzm?Różne są definicje terroryzmu, jednak można wyróżnić ich wspólne elementy, do których według T. Aleksandrowicza, autora Terroryzmu międzynarodowego, należą m.in.: stosowanie przemocy, siły lub groźby ich użycia; polityczna motywacja sprawców; działania w celu wywołania strachu; celowość i planowanie działania; często przypadkowy wybór ofiar i ukryty charakter organizacji stosującej metody terrorystyczne. Jednym z elementów strategii terrorystów jest uzyskanie rozgłosu, dlatego często wykorzystują oni media do przekazania swoich gróźb czy żądań. Wykorzystywanie czynników psychologicznych i oddziaływanie na masowe, często anonimowe ofiary jest kolejnym ze składników działań grup terrorystycznych. Metody, które terroryści wybierają do osiągnięcia swoich celów paraliżują często działania instytucji gospodarczych, społecznych i politycznych, uniemożliwiając ich prawidłowe funkcjonowanie. Śmierć niewinnych ofiar oznacza natomiast występowanie także przeciwko prawom człowieka i zasadom demokracji.
Przyczyny terroryzmu są zróżnicowane i związane głównie z uwarunkowaniami politycznymi, historycznymi, religijnymi oraz społecznymi w państwach, z których terroryści się wywodzą.

Początki międzynarodowego terroryzmuProblem terroryzmu na skalę ogólnoeuropejską pojawił się na początku lat 70-tych XX wieku. Podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium, organizacja Czarny Wrzesień dokonała zamachu na izraelskich sportowców, zabijając kilkanaście osób. Przed tym wydarzeniem akty terroru były tratowane jako wewnętrzny problem poszczególnych państw Wspólnot Europejskich i nie podejmowano działań na płaszczyźnie wspólnotowej mających na celu zwalczanie tego zjawiska. Dopiero utworzenie UE w 1992 roku zmieniło ten stan rzeczy. Kolejne zamachy dokonywane na świecie i w Europie zwiększały aktywność instytucji UE w zwalczaniu tego zjawiska.
Do najbardziej znanych i największych organizacji, które działały bądź nadal działają na terenie WE/UE należą bez wątpienia irlandzka IRA, hiszpańska ETA, grecka 17 N., włoskie Czerwone Brygady i niemiecka RAF.

Utworzenie Grupy TREVI w 1975 rokuPierwszą inicjatywą podjętą poza ONZ i RE przez państwa WE było powołanie tzw. Klubu Berneńskiego skupiającego państwa członkowskie Wspólnot, Stany Zjednoczone i Izrael i zajmującego się przeciwdziałaniem terroryzmowi arabskiemu. Formalnie działał on poza strukturami prawnymi WE, podobnie jak tzw. Grupa TREVI powołana w grudniu 1975 roku w Rzymie podczas spotkania szefów resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych państw członkowskich WE. Przyczyn tych inicjatyw należy szukać w nasileniu się aktów terrorystycznych w Europie Zachodniej w latach 70-tych XX wieku (ETA w Hiszpanii, IRA w Irlandii, Czerwone Brygady we Włoszech) oraz w zamachu jakiego dokonała organizacja Czarny Wrzesień 5 września 1972 roku podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Zdecydowano się powołać kilka grup roboczych, z których TREVI I zajmowała się tworzeniem bazy danych dotyczących organizacji terrorystycznych działających na terenie Europy. Na podstawie tych informacji miały powstawać bieżące raporty dotyczące zwalczania terroryzmu przez poszczególne państwa. Grupa ujednoliciła pojęcie terroryzmu, za który uważano użycie lub usiłowanie użycia przemocy przez zorganizowaną grupę w celu zrealizowania określonych celów politycznych. Zobligowała także państwa członkowskie do systematycznego raportowania o działaniach wymierzonych w terroryzm. Koordynowała wspólne działania członków WE w omawianej dziedzinie. W 1990 roku Grupa TREVI rozpoczęła realizację programu działania zakładającego m.in. dostarczanie na przejścia graniczne zdjęć poszukiwanych terrorystów. Miało to ułatwić ich identyfikację i zapobiec ucieczce.

Inne inicjatywy podejmowane przez państwa WE w latach 1977-1986Państwa skupione w Grupie TREVI podejmowały różne inicjatywy angażujące jednostki antyterrorystyczne, służby specjalne i policyjne państw europejskich i pozaeuropejskich. Należały do nich m.in. Klub Berneński powołany w 1971 roku i Grupa Kilowat zainicjowana w 1977 roku i zwalczająca terroryzm wywodzący się z kręgów islamskich. W 1979 roku funkcjonariusze ministerstw spraw wewnętrznych RFN, Francji, Włoch, Austrii i Szwajcarii powołali Klub Wiedeński zajmujący się zwalczaniem terroryzmu. W tym samym roku utworzono Klub Quantico, a także Policyjną Grupę Roboczą ds. Terroryzmu (PWGT) skupiająca wszystkie państwa członkowskie WE oraz Norwegię. Jej zadania polegały na tworzeniu bazy danych zawierających informacje o terrorystach oraz koordynacji działań grup zajmujących się zwalczaniem terroryzmu, m.in. poprzez organizowanie szkoleń i współpracę w dziedzinie telekomunikacji. Koordynacją zadań wywiadów i działań operacyjnych jednostek antyterrorystycznych państw członkowskich WE zajmowała się Jednostka Koordynacji Walki z Terroryzmem powołana w 1984 roku. Współpraca we wszystkich wymienionych grupach nie wyszła poza struktury narodowe poszczególnych państw i wobec braku struktur międzynarodowych, które mogłyby o wiele skuteczniej kierować ich pracami, nie miała charakteru wspólnotowego, co było jej słabością.
Zagadnienie zwalczania terroryzmu pojawiło się również w pracach Europejskiej Współpracy Politycznej. W 1979 roku prezydent Francji - Valéry Giscard d'Estaing zaproponował utworzenie europejskiego obszaru sądowniczego oraz podpisanie umowy dotyczącej przeciwdziałania terroryzmowi. Jego koncepcji nie udało się jednak zrealizować. Powołano natomiast 27 stycznia 1986 roku, w ramach w/w organizacji, Grupę Refleksyjną ds. Terroryzmu.


Powołanie Strefy Schengen w 1985 rokuIstotny wkład w walce z terroryzmem międzynarodowym miało powołanie 14 czerwca 1985 roku tzw. Strefy Schengen. Jej głównym założeniem było stopniowe znoszenie kontroli przeprowadzanych na granicach między Francją, Niemcami i państwami Beneluksu. Układ wykonawczy (tzw. Konwencja Schengen) do powyższej umowy podpisano dopiero 19 czerwca 1990 roku. Określał on warunki, na jakich miała odbywać się współpraca policyjna oraz powoływał System Informacyjny Schengen (SIS). Powyższy dokument podpisały dodatkowo Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Finlandia i Szwecja oraz państwa nie będące członkami WE - Norwegia i Islandia. Weszła ona w życie 26 marca 1995 roku. W 2007 roku do Strefy Schengen weszły wszystkie państwa tzw. nowej Unii. Dorobek prawny Schengen został włączony do prawa wspólnotowego na mocy tzw. Protokołu schengeńskiego dołączonego do Traktatu Amsterdamskiego. W konwencji Schengen nie ma bezpośrednio mowy o zwalczaniu terroryzmu, ale jej postanowienia dotyczą zarówno obserwacji transgranicznej, jak i pościgu transgranicznego i mogą być skutecznymi środkami w wyszukiwaniu osób, które popełniły przestępstwo o charakterze terrorystycznym i które to przestępstwo kwalifikuje się do rozpoczęcia procedury ekstradycji.
21 lutego 1996 roku Komitet Wykonawczy Schengen wydał deklarację dotyczącą terroryzmu i wezwał w niej państwa do podjęcia wszelkich starań zmierzających do wyeliminowania terroryzmu. 24 lutego 2005 roku Rada UE wydała decyzję dotyczącą wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem. Miało to wzmocnić skuteczność walki z tym zjawiskiem i ułatwić korzystanie z SIS.

Na podstawie:
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008,
R. Hackney, A. Hackney Blackwell, 101 things you didn’t know about Irish history. The people, places, culture and traditions of the Emerald Isle, Avon 2007
www.terroryzm.pl
K. Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń-Warszawa 2000
B. Gaziński, Unia Europejska wczoraj-dziś-jutro, Olsztyn 1998,
D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej- nowy impuls, Toruń 2006,
K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawno-międzynarodowe, Warszawa 2003,
A. Gruszczak, Unia Europejska wobec przestępczości, Kraków 2002
F. Jasiński Filip, P. Rakowski, Walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, [w:] Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju pod red. Filipa Jasińskiego i Katarzyny Smoter, Warszawa 2005


...

Odsłon: 8321 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej w latach 1975 -1986 nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Bartek Wiśniewski Bartek Wiśniewski Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Poprawa przejrzystości i kontroli w celu lepszego stanowienia prawa UE Polityka Nowość Poprawa przejrzystości i kontroli w celu lepszego stanowienia prawa UE

Europejski program w zakresie migracji

Francuzi likwidują pomnik Jana Pawła II

Nadia Sawczenko prowadzi strajk głodowy

Miloš Zeman: „UE w przyszłości wstąpi do Rosji”

Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przesunięte do 15 czerwca

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Praca w Pradze, IT/sprzedaż 08.05.2015 Kraj: Czechy Miasto: Praga

Dekarz 20.05.2015 Kraj: Belgia Miasto: Liege

Krawcowa lub szwaczka do krojenia i szycia firan, zasłon do miasta 70794 Filderstadt. Wymagana jest znajomość niemieckiego 24.04.2015 Kraj: Niemcy Miasto: Filderstadt

Monter rolet, markiz, zasłon do miasta 70794 Filderstadt. Wymagany niemiecki i prawo jazdy. 24.04.2015 Kraj: Niemcy Miasto: Filderstadt

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Dobre praktykiAntykorupcja w Praktyce Dariusz Paczkowski pisze: Poznałbym chętnie wyniki funkcjonowania przepisów. >> 06.05.2015 12:55     Dobre praktyki

Studia i nauka za granicąBezpłatna Polonijna e-Szkoła Podstawowa Dariusz Paczkowski pisze: Dzieci z których krajów, są jakieś wyłączenia? >> 06.05.2015 12:49     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkiePoszukuję najlepszych kosmetyków w Europie - wizażystka Dariusz Paczkowski pisze: Interesują cię kosmetyki syryjskie http://sprzedajemy.pl/szampon-syryjski-do-wlosow-z-glinka-beloun,18463897 >> 06.05.2015 12:47     Ogłoszenia wszelkie

Dobre praktykiFirma budowlana w Polsce Dariusz Paczkowski pisze: Jak duża inwestycja? >> 06.05.2015 12:42     Dobre praktyki

Fundusze EuropejskieDotacje unijne na założenie firmy dla studenta Dariusz Paczkowski pisze: W pierwszej kolejności, dojście do pieniędzy mają bezrobotni. >> 06.05.2015 12:41     Fundusze Europejskie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

Opcje dla Wielkiej Brytanii – być czy nie być... Opcje dla Wielkiej Brytanii – być czy nie być... Edmund Gończ: Nie ma co się dziwić . Napływ kolorowych ras do Angli jest kolosalny. Teraz...

Europejski program w zakresie migracji... Edmund Gończ: Nigdy nie powinno się godzic na transfer wrogów katolicyzmu do ojczyzny. To są...

Problem wielkiej wagi – o nadwadze... chuderlaczek: Kraj ma walczyć? w swiecie, gdzie MC zostawia w krajach duze pieniadze nie nalezy...

Szkoci - stereotypy o Szkotach i... anna soltysiak: Czy uzuwanie zlecen na przeklinania za pieniadze jest waszą moca / prawem Dlaczego...

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

Łódź, Polska, 24.05.2015 - 24.05.2015
"Jezioro łabędzie" na XXIII Łódzkich Spotkaniach Baletowych

Łódź, Polska, 26.05.2015 - 27.05.2015
Adepci Sławomira Woźniaka na XXIII Łódzkich Spotkaniach Baletowych

Wrocław, Polska, 27.05.2015 - 27.05.2015
Konferencja „Model wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w branży IT na Dolny

Warszawa, Polska, 25.07.2015 - 25.07.2015
AC/DC w Polsce

Łódź, Polska, 22.02.2017 - 30.11.-1
BARON CYGAŃSKI premiera w Teatrze Wielkim w Łodzi

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy