Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

GENDER MAINSTREAMING w UE, czyli o polityce równości płci

22.07.2010 [ 1 komentarz ]
Gender mainstreaming to koncepcja, która dąży do wprowadzenia kwestii równości płci w świecie polityki i biznesu.

Gender mainstreaming to koncepcja, która dąży do wprowadzenia kwestii równości płci w świecie polityki i biznesu.
Źródło: stock.xchng

„Złoty wiek” polityki równości minął w UE wraz z latami 90-tymi. Przez ostatnią dekadę powstawały kolejne mechanizmy i instytucje. Czy prowadzą one do realnych zmian czy też mają charakter pozorny?

W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny przedstawił wyrok w sprawie zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. TK uznał, że przepis różnicujący wiek emerytalny jest zgodny z Konstytucją RP, argumentując swoje stanowisko, między innymi tym, że równość dopuszcza różnice. Równość dopuszczająca różnice stanowi również element unijnej polityki równości płci.

Sex i gender


Podstawowymi pojęciami związanymi z różnicą płci są sex i gender. Płeć biologiczna (sex) dotyczy biologicznych różnic między mężczyznami i kobietami, które mają charakter uniwersalny i z natury swej niezmienny. Natomiast płeć społeczno-kulturowa (gender) odnosi się do cech kobiet i mężczyzn oraz relacji między nimi, które są kształtowane przez społeczeństwo. Dlatego inaczej zdefiniujemy płeć społeczno-kulturową w Europie niż, na przykład w krajach arabskich. Gender określa to, co w konkretnych sytuacjach jest dozwolone, oczekiwane i doceniane w odniesieniu do każdej z płci.

Gender mainstreamingW języku polskim brak terminu, który byłby odpowiednikiem gender mainstreaming. Uznaje się, że jest to strategiczna koncepcja, która dąży do wprowadzenia kwestii równości płci do głównego nurtu polityki i działań. Co więcej, jest to koncepcja o charakterze radykalnym, bo jej celem jest osiągnięcie sytuacji, w której rządy, organizacje i świat biznesu będą zobowiązane do uwzględnienia perspektywy płci we wszystkich podejmowanych decyzjach politycznych i gospodarczych. Niemniej jednak gender mainstreaming uznaje zróżnicowanie płci przy jednoczesnej ich równości wobec prawa.

Największe zasługi dla rozwoju tej koncepcji przypisuje się ONZ-owskim Światowym Konferencjom. W 1995 w Pekinie uchwalono Platformę Działania, w której po raz pierwszy zdefiniowano gender oraz w którym zapisano koncepcję gender mainstreaming. Dokument ten ratyfikowało blisko 190 państw. Lata 90-te, bez wątpienia sprzyjały ustawodawstwu z zakresu polityki równościowej na szczeblu międzynarodowym. ONZ uchwaliło również Konwencję w sprawie wszelkich form dyskryminacji kobiet. Warto tu zaznaczyć, że błędem jest utożsamianie polityki równości z polityką pro-kobiecą, ponieważ polityka równości płci dąży do zapewnienia obu płciom równych szans, zatem zarówno kobietom, jak i mężczyznom (bo i Ci bywają przedmiotem dyskryminacji).

Złoty wiek w UEW latach 90-tych Unia Europejska podjęła się wielu inicjatyw wpisujących się w ramy polityki równościowej: dyrektyw w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn czy ramowych programów na rzecz równości płci. Za najważniejsze osiągnięcie uznaje się odzwierciedlenie zasady gender mainstreaming w Traktacie Amsterdamskim. Art.2 stanowi: „Zadaniem wspólnoty jest (…) popieranie równości mężczyzn i kobiet”, a Art.3: „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”.

Początek XXI wieku przyniósł zastój w zakresie realizacji polityki równości płci, co wiąże się przede wszystkim z rozszerzeniem UE do 27 państw oraz dojścia do władzy rządów konserwatywnych np. w Niemczech. Brak atmosfery do debaty i woli politycznej, redukcja środków finansowych, to kluczowe czynniki hamujące wdrażanie gender mainstreaming.

Road mapsUE opracowuje mapy drogowe, czyli pięcioletnie programy działania, w których opisuje najważniejsze obszary dla realizowania polityki gender mainstreaming. Przykładowo, mapa drogowa na lata 2006-2010 wskazuje na równość płci w gospodarce i na rynku pracy, usługi umożliwiające łączenie życia rodzinnego z zawodowym, opiekę nad osobami starszymi lub chorymi. UE wskazuje na metody wprowadzania zmian, takie jak: treningi równościowe, wprowadzanie zagadnień gender mainstreaming do podręczników czy stosowanie jej w administracji państwowej.

Ponadto, równość kobiet i mężczyzn jest jednym z pięciu obszarów działania programu PROGRESS na lata 2007-2013. Program ten współdziała z Europejskim Funduszem Społecznym, a jego budżet wyniósł 743,25 mln euro.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn21 czerwca 2010 roku otworzono, choć ze sporym opóźnieniem, Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn z siedzibą w Wilnie. Do zadań tej nowej agendy UE należą: udostępnianie wiedzy specjalistycznej, poprawa wiedzy z zakresu równości płci i uwrażliwianie społeczeństwa na kwestie związane z tym tematem.

Z kolei Pracę Komisji Europejskiej wspiera, utworzony już w 1981r., Komitet Doradczy ds. Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, który może kierować do KE opinie na tematy związane z promowaniem równych szans w UE. W jego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, partnerów społecznych na poziomie UE oraz organizacji pozarządowych. Natomiast w Parlamencie Europejskim funkcjonuje Komisja Praw Kobiet i Równych szans.

Warto pamiętać, że Traktat z Lizbony (wszedł w życie 1 grudnia 2009) poszerzył kompetencje Parlamentu Europejskiego, a dołączona do Traktatu, Karta Praw Podstawowych w Art. 23 stanowi: „Należy zapewnić równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w sprawach zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej.”

Wiążące dyrektywy?Pod koniec swojej poprzedniej kadencji (2009), Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej, kompleksowej dyrektywy antydyskryminacyjnej. Niemniej wskazuje się, że poprzednia jak i obecna Komisja, na czele której stoi chadek, zaprowadziła marazm w dziedzinie polityki równościowej. Co więcej, konserwatystka przewodząca wspomnianej Komisji w Parlamencie Europejskim, również wydaje się działać zachowawczo.

Do tej pory Unia Europejska uchwaliła 13 dyrektyw równościowych, czyli aktów prawa wiążących bezpośrednio państwa członkowskie. Wyraźnie widoczne są problemy z ich wdrażaniem. Chociażby w zeszłym roku, KE wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego z powodu braku powiadomienia o wszystkich środkach transponujących dyrektywę Rady z 2004r. I chociaż UE dysponuje środkami, by egzekwować wprowadzanie unijnego prawodawstwa do krajowych porządków prawnych, to istnieje groźba, że akty te pozostaną martwą literą prawa.

Skuteczność gender mainstreamingRealizacja gender mainstrreaming wyłącznie na poziomie instytucjonalnym, bez mobilizacji społecznej i determinacji osób stojących na czele tych instytucji, nie doprowadzi do zamierzonych celów. Z drugiej strony organizacje pozarządowe coraz częściej rywalizują nawzajem ze sobą o fundusze unijne, realizują cele krótkoterminowe, odsuwając na dalszy plan główne problemy społeczne. Profesjonalizujące się NGOsy mają coraz mniej wspólnego z oddolnymi ruchami społecznymi.

Ponadto, realizacja gender maistreaming bez zaangażowania obu płci jest nierealna. W ubiegłym miesiącu wzięłam udział w szkoleniu Student Gender Indeks, który jest finansowany, m.in. ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niestety 100% osób na szkoleniu stanowiły kobiety (z uwzględnieniem prowadzących). Choć starsze pokolenia są przekonane, że i tak wiele już się zmieniło w zakresie równości płci, to młodsze oczy widzą jak wiele jeszcze można zmienić....

Odsłon: 5135 | ranking >>


Komentarze: 1 Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu GENDER MAINSTREAMING w UE, czyli o polityce równości płci:

Komentarz

Pawel S.

2013-10-14, 21:28

Tylko w polityce równości jest również drugie dno. Totalna deprawacja dzieci od przedszkola zaczynając, np: Standardy wychowania seksualnego w Europie WHO Niemcy 1/wiek 4-6lat:MASTURBACJA WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE Poszukajcie poczytajcie !!! a rodzice w Niemczech nie mają prawa powiedzieć Nie!Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-
Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Hiszpański Trybunał zawiesił katalońskie referendum niepodległościowe Polityka Nowość Hiszpański Trybunał zawiesił katalońskie referendum niepodległościowe

Czesi przekonali się do polskiej żywności

Turcja: zniesiono zakaz noszenia chust w szkołach średnich

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe w Polsce - „Anakonda-14”

Komisja Europejska: zielone światło dla Serbii

Celebryci protestują przeciwko wydobyciu ropy na Ibizie

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

parkieciarz 16.09.2014 Kraj: Niemcy

monter instalacji sanitarnych 05.09.2014 Kraj: Szwajcaria

kucharz 24.09.2014 Kraj: Niemcy

Kierowca krajowy - Wywrotka -Magdeburg 11.09.2014 Kraj: Niemcy

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiePOLECAM OSTATNIA DZIAŁKA W CENTRUM POLSKI 3100M2 krzysztof Kasiński pisze: Witam Wszystkich mam do zaoferowania Państwu Ostatnia działka budowlana o pow. >> 18.09.2014 06:34     Ogłoszenia wszelkie

Fakturowanie w NorwegiiNorweski program do fakturowania Kamil Konsek pisze: Dzięki za pomoc:) masz firmę w NO? >> 26.07.2014 14:02     Fakturowanie w Norwegii

Faktura NorwegiaFaktura Norwegia Arkadiusz Wolny pisze: Polecam web'ową aplikacje http://www.fakturasolid.no nie musisz go pobierać, >> 18.07.2014 09:18     Faktura Norwegia

Ogłoszenia wszelkieTanie przelewy EURO do Polski - Transfer24 Tomek Branowski pisze: Transfer24 realizuje tanie i szybkie przelewy ze Strefy Euro do Polski. Strona >> 15.07.2014 16:40     Ogłoszenia wszelkie

UbezpieczeniaPolisa OC/AC? Kamil Świderski pisze: Pani Elżbieto, na terenie UE jest honorowane nasze OC. Natomiast AC w zależności >> 27.06.2014 18:23     Ubezpieczenia

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

Zima 2014 - gdzie warto wybrać się na narty? Zima 2014 - gdzie warto wybrać się na narty? Rysiek Bania: Miejsc do szusowania nie brakuje, wszystko jest kwestią pieniędzy ;) Od kilu lat...

Przepisy drogowe w Czechach i na... ff: **(cenzura)** z takimi informacjami.Moze by tak podać dozwolone prędkości a nie...

Zasiłek w Irlandii – pomoc... weronika: mój partner złożył wniosek o zasiłek gdy ja byłam jeszcze w polsce i pobiera...

Europejski Nakaz Aresztowania Bea: Jak ominac ENA w Irlandii

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

Łódź, Polska, 01.10.2014 - 01.10.2014
ADAMSKI ZA KRATKAMI NA 48 GODZIN

Warszawa, Polska, 03.10.2014 - 03.10.2014
James Blunt – Koncert w Warszawie

Praga, Czechy, 16.10.2014 - 19.10.2014
Signal Festival

Poznań, Polska, 17.10.2014 - 17.10.2014
Sceny dla Dorosłych czyli Sztuka Kochania

Kraków , Polska, 23.10.2014 - 26.10.2014
18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy